nieuws

NNEK maakt vergelijking fondsenportefeuilles mogelijk

Archief

Morningstar en NNEK hebben samen de Vermogensplanner ontwikkeld, een instrument voor de vergelijking van fondsenportefeuilles, ter ondersteuning van het intermediair. Niet alleen kunnen fondsenportefeuilles met elkaar worden vergeleken, de adviseur kan ook zelf een fondsenportefeuille bouwen.

NNEK maakt vergelijking fondsenportefeuilles mogelijk

Op deze manier kan een adviseur minder goed presterende portefeuilles vergelijken met een door hem zelf samengestelde indexportefeuille. Vervolgens kan hij op basis van deze vergelijking, gekoppeld aan het risicoprofiel van de klant, een adviesrapport uitbrengen naar de klant, zo redeneert NNEK.

Om een eigen modelportefeuille samen te stellen zijn ongeveer 500 beleggingsfondsen beschikbaar op Fondsenplatform.nl, het overkoepelende platform van NNEK (Noordnederlands Effektenkantoor), waar ook de Vermogensplanner deel van uitmaakt. Die laatste beschikt tevens over een scenarioplanner om de haalbaarheid van een advies mee te geven. Op Fondsenplatform.nl sluit de geadviseerde belegging vervolgens weer aan op de 'Wealth Monitor' van Ortec, waarmee doelvermogens van klanten worden gemonitord.

Reageer op dit artikel