nieuws

Nieuwe EU-richtlijn: ook directe verkoop is advies

Archief

Komend voorjaar staat de herziening van de EU-richtlijn voor intermediaire distributie op de rol. Rob Groenemeijer, die namens Adfiz de ontwikkelingen in Brussel volgt, praatte belangstellenden bij op de Verzekeringsbranchedag. Vooralsnog lijken ook directe aanbieders onder de noemer ‘advies’ te gaan vallen.

 

De Europese Commissie stuurt naar verwachting in maart het voorstel voor de richtlijn, ook wel IMD2 genoemd, naar de Raad van Ministers en het Europees Parlement. "Daarin zullen onder meer strengere informatie-eisen aan aanbieders worden gesteld", lichtte Groenemeijer een tip van de sluier op. In de Europese richtlijn voor bemiddeling is het woord advies nog niet opgenomen. Twee adviescommissies van het Europees Parlement hebben er echter wel iets over gezegd: de Econ, de commissie voor economische en monetaire zaken, en de Imco, voor de interne markt en consumentenbescherming. De Econ heeft hetzelfde standpunt als het parlement: de adviseur moet zijn advies baseren op "een voldoende aantal contracten" en met de klant afspraken maken over de wijze van beloning. De Imco kiest echter voor een ruimere definitie en vindt dat er moet worden gekozen uit "het aantal beschikbare producten". Daarmee zou een direct writer dus ook onder de noemer ‘adviseur’ vallen. De raad van ministers vooralsnog de mening toegedaan dat direct writers alleen eigen producten mogen aanbieden en dat het intermediair altijd moet uitgaan van een voldoende aantal producten op de markt, aldus Groenemeijer.

 

Prips

De redenen voor de herziening van een aantal richtlijnen – ook die voor hypotheken zal worden aangepast – zijn het bevorderen van consistentie tussen sectoren en het verhogen van het harmonisatieniveau tussen landen.

 

Ook de Mifid-richtlijn voor beleggingsproducten zal worden aangepast. Op 20 oktober is het voorstel voor de tweede Mifid-richtlijn naar de Raad van Ministers gegaan. "Mifid is het paradepaardje van het adviesmodel", aldus Groenemeijer. In dat voorstel wordt gesproken over advies op onafhankelijke en niet-onafhankelijke basis. "In het eerste geval staat de Mifid-richtlijn alleen beloning op fee-basis toe. De adviseur moet per contract en per ‘case’ bepalen wat zijn beloningsbasis is."

 

Aparte aandacht verdienen volgens Groenemeijer ook de Prips: ‘packaged retail investment products’. Onder die noemer vallen onder meer beleggingsverzekeringen: ook de verzekeringsbranche krijgt dus te maken met aparte regelgeving voor die producten.

 

De zogeheten verzekerings-prips krijgen een aparte plek in de richtlijn. "De gedachte erachter is dat bemiddeling in investeringsproducten – hoe ze ook zijn gestructureerd – altijd aan dezelfde eisen zal moeten voldoen." Voor beleggingsverzekeringen zal dat inhouden dat de Mifid-eis (een onafhankelijk adviseur mag voor die producten alleen een fee-beloning ontvangen) ook van kracht zal worden.

 

Reageer op dit artikel