nieuws

Nibe-SVV neemt examens nu ook mondeling af

Archief

Sinds kort biedt Nibe-SVV alle examens ook mondeling aan. Voorheen kon dat alleen onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer kandidaten minimaal vijf keer gezakt waren voor een schriftelijk of digitaal examen. De mondelinge variant is wel fors duurder.

Nibe-SVV neemt examens nu ook mondeling af

Elke kandidaat kan voortaan kiezen voor de mondelinge variant. Een groot aantal verzekeringsexamens wordt voorlopig zelfs uitsluitend mondeling aangeboden. De examendatum wordt vastgesteld in overleg. Afhankelijk van het specialisme bedraagt de prijs van het mondelinge examen € 450, € 495 of € 550. Dat is fors duurder dan een schriftelijk examen, dat gemiddeld € 130 kost.

De prijs ligt hoger omdat er per kandidaat twee mensen nodig zijn: een examinator en een gecommitteerde. De examinator, een inhoudsdeskundige uit de praktijk, neemt het examen af op grond van een van tevoren opgesteld overzicht van de onderwerpen die aan bod komen. De gecommitteerde is een objectieve, ter zake kundige derde die tijdens het examenproces notities maakt. Zij geven samen het eindoordeel.

Reageer op dit artikel