nieuws

Loek Hermans: ‘Een zuivere prijs en anders niet’

Archief

Adfiz blijft er bij de politiek op hameren dat ook bij aanbieders de scheiding tussen product en advies zuiver moet zijn. Voorzitter Loek Hermans riep in zijn nieuwjaarsrede de politiek op om nu, met de finish in zicht, in de regelgeving op te nemen dat aanbieders hun advies- en distributiekosten apart in rekening moeten brengen. “Het provisieverbod moet naar alle kanten gelden.”

Loek Hermans: ‘Een zuivere prijs en anders niet’

"Doen zij dit niet dan laten zij de mogelijkheid tot nieuwe schandalen bestaan." Adfiz verlangt van aanbieders nettoprijzen met daar bovenop adviesprijzen. "En anders niet. We hoeven maar een paar aanbieders te vinden die een scherpe prijs, zonder oneigenlijke kosten uit andere kanalen, neerleggen. Aanbieders misschien die die andere kanalen überhaupt niet bedienen. Of nieuwkomers die markt zien in de concurrentie met te dure kruissubsidiërende multichannelverzekeraars. Een paar witte raven. Een enkele zwarte zwaan ook misschien. Het hoeven geen zwaluwen te zijn die een mooie lente maken."

Hermans bracht in zijn hele betoog geen onderscheid aan tussen complexe producten en schadeverzekeringen. In een reactie laat Adfiz weten dat de opmerkingen gezien moeten worden in het licht van het provisieverbod van 2013 en dus geen betrekking hebben op schadeverzekeringen.

Volgens Hermans kan ook adviserend Nederland nog wel een slag maken. Zijn advies is om niet te lang te blijven hangen in het vragen om gele en rode kaarten voor vermeende valsspelers. "Het leidt maar af van het eigen spel." Zijn meer specifieke boodschap aan het intermediair luidt: "In veranderende tijden heb je alleen kans op een mooie toekomst als je het onontkoombare accepteert en vanuit eigen kracht verder denkt. Verdiep je in de ontwikkelingen, zie de kansen en handel daarnaar. Verander mee."

Reageer op dit artikel