nieuws

Levenproductie is bezig met inhaalslag

Archief

De verkoop van individuele levensverzekeringen is in het derde kwartaal aan een inhaalslag begonnen. Leverde augustus al een productiestijging op van 5,5% vergeleken met twaalf maanden eerder, september doet daar een schepje bovenop. De premie-inkomsten uit nieuwe contracten bedragen _ 296 (268) mln, ruim 10% meer dan in september 2010. Het aantal nieuwe polissen beweegt niet mee: dat komt 7% lager uit op 52.307 (56.288), zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. De omzetstijging is volledig te danken aan de koopsomproductie: die neemt met 16% toe tot _ 247 (213) mln, afkomstig uit 5.422 (6.103) polissen. Binnen dat segment is duidelijk de direct ingaande lijfrente (DIL) het succesnummer: de DIL’len zijn goed voor _ 183 (149) mln aan stortingen en het aantal nieuwe polissen stijgt met 7% tot 3.480 (3.237). Ook in augustus was de direct ingaande lijfrente de drijvende kracht achter de hogere verkoopcijfers. DIL is drijvende kracht achter verkoopcijfers De uitgestelde lijfrentes kunnen dat tempo niet bijbenen. Op een plus van 13% in augustus volgt een daling van 6% tot _ 46 (49) mln uit 19% minder nieuw gesloten verzekeringen. De spaarpolis leidt ondertussen een zieltogend bestaan; het aantal nieuwe polissen dreigt onder de duizend te zakken, waar tijdens de hoogtijdagen in 2006 maandelijks nog zo’n 17.000 spaarverzekeringen werden gesloten. September noteert bijna een halvering tot 1.111 (2.036) contracten, goed voor een overigens relatief sterk gestegen premie van _ 14 (11) mln. Ook het aantal aan een hypotheek verpande levensverzekeringen kent een daling. In september bedraagt de afname 30% tot 5.264 (7.599), gepaard aan een omzet van _ 16 (21) mln. Het derde kwartaal levert voor het eerst in 2011 een omzetdaling op bij de hypotheekpolissen, mede door de aangescherpte acceptatienormen van de geldgevers. Ruim 17.000 (23.000) polissen leveren _ 58 (66) mln premie op. Dankzij de florerende DIL-verkoop evenaart het derde kwartaal met _ 892 (900) mln bijna de levenproductie van dezelfde periode in 2010. Dat is veel beter dan in de eerste twee kwartalen, die samen een min van 13% lieten zien. Over de eerste negen maanden bedraagt de productie _ 3.075 (3.403) mln: een kleine 10% minder dan in 2010. Het aantal nieuwe polissen is met ruim 540.000 (557.000) 3% lager.

 

Reageer op dit artikel