nieuws

Kockelkoren bij rondetafelgesprek uitvaartprovisie

Archief

AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren zal volgende week donderdag aanwezig zijn bij het rondetafelgesprek over het voorgenomen verbod op provisie bij uitvaartverzekeringen. Minister De Jager (Financiën) heeft de Tweede Kamer laten weten daar geen bezwaar tegen te hebben.

Kockelkoren bij rondetafelgesprek uitvaartprovisie

De vaste Kamercommissie voor Financiën had De Jager gevraagd om toestemming te verlenen voor een gesprek met Kockelkoren. "Ik heb geen bezwaar tegen het verzochte openbare gesprek voor zover – gelet op de ministeriële verantwoordelijkheid – het gesprek ertoe strekt de heer Kockelkoren als deskundige op technische aspecten te bevragen en feitelijke informatie in te winnen." De minister meldt in zijn brief tevens dat de AFM-bestuurder gezien zijn geheimhoudingsplicht beperkt is in het verstrekken van informatie.
Naast Kockelkoren zullen branchevertegenwoordigers Edzo Doeve (Dela), Harold Herbert (Verbond van Verzekeraars), Philippe Wits (Ardanta) en Edwin Herdink (Commissie CFD) verschijnen in de Tweede Kamer. Ook vertegenwoordigers van het Amsterdam Centre for Insurance Studies en de Consumentenbond zullen deelnemen aan het gesprek.
 

Reageer op dit artikel