nieuws

Klaverblad schuift gewoon mee

Archief

Klaverblad verzekert al sinds 1850 gewoon goed. Dat stelt de maatschappij in de jongste reclame waarmee ze ook op tv verschijnt: een primeur. De intermediairverzekeraar bood zijn tussenpersonen al in 2009 de optie voor nettopremies en haalt intussen enkele miljoenen euro’s premie zelf, direct binnen via internet. "Als wij niet meeschuiven, vallen we vroeg of laat om."

 

In Zoetermeer werken vierhonderd medewerkers in een groots kantoorpand aan de Afrikaweg voor "een grote verzekeraar in het klein", zoals directeur Richard van der Hart het uitdrukt. "Wij hebben geen niches, geen specifieke doelgroepen." Volgens hem is Klaverblad een typische maatschappij voor het traditionele intermediair. "Voor de papa/mama-kantoren en iets groter, opererend binnen een lokale gemeenschap." Hij vreest niet voor hun voortbestaan. "Nee hoor, die zullen blijven bestaan. Maar in aantal minder dan vroeger", is de overtuiging.

 

Internet

"Daar heeft elke business mee te maken. Het is niet Klaverblad die hiervoor kiest, maar het is de samenleving", zegt collega-directielid Peter Paul Barth. "Direct groeit en het intermediair krimpt." Om die reden startte de maatschappij enkele jaren geleden op kousenvoeten met de directe verkoop van polissen via internet, onder het label Klaverblad Assurantiën. "We doen het gewoon onder eigen label, voor die groep die dingen graag zelf regelt." In 2011 leverde dat een premieomzet van _ 3,5 mln, nog geen 2% van het totaal dus.

 

TV-reclame

Begin deze maand is Klaverblad voor het eerst in z’n historie met commercials op televisie verschenen. De investering moet zorgen voor een grotere naamsbekendheid van Klaverblad. "We hadden onze naamsbekendheid, conform ons marktaandeel, op 1% geschat; bleek nog veel minder", stelt Barth. "Zelfs veel eigen polishouders kennen ons niet." Die naamsbekendheid zou eind dit jaar op 5% moeten liggen. Klaverblad verwacht er meer polissen door te verkopen.

 

Het oog is daarbij zeker niet alleen op het internet gericht, zegt Barth. "De reclames zullen ook assurantieadviseurs helpen. Die zijn gebaat bij een betere naamsbekendheid voor de producten die zij aanbieden. Zij hebben er ook jarenlang om gevraagd."

 

Van der Hart vult hem aan. "Assurantieadviseurs waren eigenlijk onze klanten. De consument hoefde niet eens te weten dat hij verzekerd was bij Klaverblad. Dit werkt tegenwoordig niet zo goed als vroeger. Daarom gaan wij ons meer rechtstreeks tot de consument wenden. Dat begint ermee dat we laten weten dat we bestaan."

 

Variatieregeling

In 2009 ontwierp Klaverblad een regeling waarmee het intermediair op de nettopremie van alle polissen een eigen provisiepercentage kan vaststellen, variërend van het maximum (bijvoorbeeld 20%) tot eventueel 0%. Van de 3.400 tussenpersonen met wie Klaverblad werkt, heeft intussen zo’n 30% gekozen voor de zogeheten ‘variatieregeling’. "Maar 85% daarvan laat het provisiepercentage nog altijd op het maximum staan", zo geeft Barth een inkijkje.

 

De variatieregeling wordt het meest frequent gebruikt bij auto- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Internettussenpersonen (zoals Independer en Verzekeringssite) hanteren het meest afwijkende provisies.

 

Provisiediscussie

Klaverblad wil er de provisiediscussie niet mee beïnvloeden, maar wel klaar zijn voor de toekomst. "Ik denk niet dat het provisiesysteem bij schadeverzekeringen blijft bestaan", antwoordt Barth op die expliciete vraag. Van der Hart denkt dat vooral externe factoren daarin beslissend zullen zijn. "Het intermediair zal zo lang mogelijk vasthouden aan het provisiesysteem."

 

Van der Hart kijkt echter met argusogen naar de politiek. "De Jager is voor een totaal provisieverbod, de AFM ook. En ze kunnen het al op heel korte termijn afdwingen. Verder zullen het verbod bij Leven, bewegingen bij verzekeraars (zie NN) en concurrenten (bijvoorbeeld met serviceabonnementen) invloed uitoefenen. Maar ik denk dat schadeprovisie het jaar 2020 wel haalt. Als het louter moet komen van afkalving binnen het intermediair zelf, zal het nog lang duren. En ik begrijp dat wel: het intermediair wil liever de vaste grond niet onder de voeten zien verdwijnen en heeft grote zorg voor de toekomst tegelijk. Ons maakt het niet uit; wij zullen er niet in sturen."

 

Bleeder

Het premie-inkomen van Klaverblad Verzekeringen slonk vorig jaar met 1,4% tot _ 210 mln. Groei was er in de branches Rechtsbijstand en Uitvaart. De premieomzet Uitvaart is intussen _ 34 mln op jaarbasis. "Ons marktaandeel in nieuwe productie is daar 15%", onderstreept Barth.

 

In autoverzekeringen heeft Klaverblad, na een rampzalig jaar 2010 waarin _ 8,5 mln verlies werd geleden, mede door een premieverhoging het herstel ingezet. "Maar autoverzekeringen zijn nog steeds de grote ‘bleeder’ van de verzekeringsbranche", stelt Van der Hart. "De combined ratio is bij ons nog altijd 105%. Maar we komen van 120%", zo besluit hij optimistisch.

 

De introductie van de Royaal Autoverzekering in 2007, met onder meer afschaffing van de bonus-malusladder, noemt het duo ook achteraf geen blunder. "We zijn toen overgestapt naar een tarief op basis van andere risicofactoren. Je hebt een scherpe premie nodig om productie te krijgen en ervaring op te doen. Bovendien kampten we met een sterk krimpende én ook verlieslatende autoportefeuille. Het was een gecalculeerde gok: we wisten dat het geld ging kosten."

 

Problemen met De Nederlandsche Bank zegt Klaverblad er niet door te hebben. "Wij zijn een multibrancheverzekeraar en slagen er elk jaar weer in winstgevend te zijn." De voorlopige winstprognose voor 2011 bedraagt _ 25 mln.

 

Reageer op dit artikel