nieuws

Kamer ziet niets in alternatief beleggingspolis van Graafsma

Archief

De motie van Tweede-Kamerlid Bruno Braakhuis (GroenLinks), waarin hij de regering vraagt de gevolgen van een compensatie voor beleggingspolissen door te rekenen waarin een kostenmaximum in euro’s is vastgelegd, is door de Tweede Kamer verworpen.

 

Braakhuis had zijn motie gebaseerd op een voorstel van voormalig adviseur René Graafsma, die een kostencompensatie in procenten niet afdoende acht. Bovendien zou moeten worden uitgegaan van de kostenmaxima in de akkoorden die zijn bereikt met de consumentenstichtingen en niet van de aanbeveling van voormalig Ombudsman Wabeke. Het plan was bij de Kamerleden ingediend voorafgaand aan de laatste vergadering van de vaste Kamercommissie voor Financiën, die op 1 december plaatsvond.

 

Braakhuis stelt vast "dat de compensatie voor schrijnende gevallen sterk uiteenloopt in de akkoorden tussen verzekeraars en stichtingen en er nu alsnog vele duizenden mensen naar de rechter moeten". Hij vindt de ideeën van Graafsma interessant, maar constateert "dat geen zicht bestaat op de financiële gevolgen van een dergelijk voorstel waardoor de haalbaarheid niet goed kan worden ingeschat".

 

Andere moties

Het Kameroverleg leidde tevens tot moties over een aanvullend onderzoek naar de hoogte van de compensaties (van Braakhuis en SP-lid Ewoud Irrgang) en het laten beoordelen van de Wabeke-aanbeveling door de nieuwe Ombudsman (van PVV’er Tony van Dijck). Die zijn beide verworpen.

 

Wel aangenomen zijn twee moties van Ronald Plasterk (PvdA) en Elly Blanksma (CDA), waarin zij vragen om de Kamer voor de zomer te informeren over de monitoring van de uitvoering van de compensatieakkoorden en om de geschillencommissie van Kifid toe te laten zien op de uitvoering van de regelingen voor schrijnende gevallen.

 

Reageer op dit artikel