nieuws

Hoogte loongerelateerde uitkering anders vastgesteld

Archief

Bij de vaststelling van de hoogte van een loongerelateerde uitkering, zoals de WW of de WIA, wordt voortaan gekeken naar het laatstverdiende loon. Hierdoor hoeft de uitvoeringsinstantie geen informatie meer op te vragen bij vroegere werkgevers. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hoogte loongerelateerde uitkering anders vastgesteld

Een en ander is ingegeven door een grote bezuinigingsoperatie bij UWV en SVB. De vaststelling van de hoogte van een loongerelateerde uitkering wordt nu nog berekend over het loon dat de werknemer kreeg in het jaar voor zijn ontslag. Door vereenvoudiging van wet- en regelgeving bespaart het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in de periode 2012-2015 ruim €58 miljoen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in diezelfde periode €8 miljoen. De tekst van de wetsvoorstellen en de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel