nieuws

Eindbod werkgevers voor verzekerings-cao afgewezen

Archief

Een grote meerderheid van de vakbondsleden werkzaam in de verzekeringsbranche wijst het eindbod van de werkgevers in de onderhandelingen over een nieuwe bedrijfstak-cao af.

 

Dat betekent dat er voorlopig geen uitzicht is op een nieuwe cao en dat de lopende cao, die per 1 juni 2011 afliep, van kracht blijft. Deze heeft een ‘nawerking’ tot 1 juni 2012.

 

Mede omdat er nu ook geen loonsverhoging is afgesproken, wil CNV Dienstenbond een tussenvoorstel doen voor een zogenaamde nood-cao. "Wij gaan ervan uit dat de werkgevers, verenigd in het Verbond van Verzekeraars, graag een branche-cao in stand willen houden. Dus moet er zo snel mogelijk een tussenoplossing komen, die ons tijd geeft gezamenlijk de huidige struikelblokken uit de weg te ruimen voor 1 juni 2012. Wij stellen de werkgevers voor om een nood-cao af te sluiten, met uitsluitend een loonafspraak tot medio 2012", aldus onderhandelaar Jolien Dekker. "Als we dit kunnen afspreken, kunnen we in de komende tijd gaan onderzoeken hoe groot de kostenbesparing voor de werkgevers is door het wegvallen van de onvoorwaardelijke indexatie, en wat de effecten van de verlaging van de franchise is of kan zijn, ook bij bedrijven die nu al een lagere franchise hebben dan het in de cao genoemde bedrag van ongeveer _ 18.300. Op grond hiervan kunnen we dan bekijken wat de daadwerkelijke ruimte is om verbeteringen door te voeren in een volwaardige, nieuwe cao."

 

Reageer op dit artikel