nieuws

De Jager: overstappen moet sneller bij beleggingspolis

Archief

Aegon en Delta

 

Lloyd moeten

 

direct storten

 

Minister De Jager gaat er bij het Verbond van Verzekeraars op aandringen dat klanten die hun beleggingspolis willen oversluiten, binnen dertig dagen kunnen overstappen. Bovendien verlangt hij dat Aegon en Delta Lloyd compensatiebedragen direct in de polis storten.

 

Die toezegging deed hij tijdens een algemeen overleg over het compensatiebeleid van verzekeraars met de vaste Kamercommissie voor Financiën. In het zogeheten ‘best of class’-overzicht, dat De Jager vorige maand aan de Kamer stuurde, was een maximale overstaptermijn niet opgenomen. Op verzoek van de Kamer is die nu gesteld op een maand, mede naar aanleiding van een brief van Brand New Day, die aangeeft dat diverse verzekeraars niet altijd meewerken met het oversluiten van een beleggingsverzekering.

 

Daarnaast zal De Jager Aegon en Delta Lloyd aansporen om de kostencompensatie direct in de polis te storen, zoals de andere grote verzekeraars doen. Een vergoeding voor nog te maken kosten, zoals Achmea die geeft, zal niet tot norm worden verheven. "Dat bood Achmea een voordeel in het proces, maar dat geldt niet voor de andere verzekeraars."

 

Met name de SP en de PVV zijn nog ontevreden met de huidige compensatieregelingen en zouden graag zien dat De Jager de akkoorden tussen verzekeraars en consumentenorganisaties opnieuw onder de loep neemt. Daarvan is echter geen sprake: "Ik ga daar niet tussen zitten", aldus de minister. Onder meer over de compensatieregelingen is een nieuw overleg aangevraagd.

 

Onder druk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) drukt financieel adviseurs ondertussen op het hart zorgvuldig om te gaan met klanten die een beleggingspolis hebben gesloten. Dat gebeurt niet altijd: de toezichthouder zegt voorbeelden te hebben van adviseurs die klanten bij een zogeheten ‘hersteladvies’ onder druk zetten om in het eerste adviesgesprek een keuze te maken.

 

"Wij hebben signalen dat er partijen zijn die klanten verleiden met financiële korting om direct in het eerste adviesgesprek een beslissing te nemen. De AFM vindt dit niet zorgvuldig. De groep consumenten met een beleggingsverzekering is een kwetsbare groep." Een hersteladvies moet – ook bij een overgenomen portefeuille – gratis zijn, zo herhaalt de AFM, tenzij de consument zelf naar een andere adviseur stapt. "Ook in deze situatie roepen wij echter op tot coulance bij het in rekening brengen van kosten."

 

Voor een advies over het al dan niet oversluiten van een beleggingsverzekering gelden dezelfde regels als voor overige adviezen over complexe producten. "Uit uw dossiervorming zal uiteindelijk moeten blijken of u alle relevante informatie heeft ingewonnen en of het advies passend is."

 

Reageer op dit artikel