nieuws

Consument wordt nog steeds niet wijzer op kredietsites

Archief

Vier van de vijf Nederlandse websites die consumptief krediet aanbieden, geven de bezoekers niet de informatie waar zij recht op hebben, concludeert de Europese Commissie uit een EU-brede ‘bezemactie’ die in september is gehouden. In ons land werden 45 sites onder de loep genomen; 36 (80%) daarvan voldoen niet aan de wettelijke informatierichtlijnen voor consumentenkrediet. Zij krijgen binnenkort bericht van de AFM.

Consument wordt nog steeds niet wijzer op kredietsites

In de bezemactie, die is uitgevoerd door de nationale handhavingsinstanties, werden sites onderzocht in de 27 lidstaten plus Noorwegen en IJsland. Van de 562 doorgelichte sites vergen er 393 (70%) nader onderzoek. In Spanje (29 sites) en Slowakije (10 sites) voldoet geen enkele kredietwebsite aan de richtlijnen. België, waar slechts 4 van de 93 sites geen gebreken vertonen, scoort niet veel beter. De meest voorkomende problemen zijn dat de reclame niet de vereiste standaardinformatie bevat, dat offertes informatie weglaten die noodzakelijk is om te kunnen beslissen en dat de kosten op misleidende wijze worden voorgesteld.
De AFM heeft de betrokken kredietaanbieders of -bemiddelaars inmiddels schriftelijk gewezen op de tekortkomingen met daarbij het verzoek website en overige informatie te controleren en waar nodig aan te passen. "Wij verwachten uiterlijk op 20 januari een bevestiging van de gedane aanpassingen van alle aangeschreven partijen", aldus de AFM.
De EU-richtlijn voor consumentenkrediet is vorig jaar opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

Reageer op dit artikel