nieuws

CED haalt omzetgroei uit buitenlandse acquisities

Archief

De omzet van claimsmanagement- en expertisebedrijf CED is in het boekjaar 2010/2011 met 5% gegroeid tot _ 105,7 mln. De groei komt op het conto van (acquisities door) CED International, zo blijkt uit het jongste jaarverslag.

 

De omzet in Nederland is gestabiliseerd. Het bedrijfsresultaat van CED daalde met 7% tot _ 10,2 mln. Het netto resultaat nam toe tot _ 12,6 mln door de verkoop van CED Certificatie en Certoplan. Beide deelnemingen werden op 1 januari 2011 verkocht (opbrengst _ 5,6 mln) in het kader van een herijking van de strategie van CED. Die behelst een verschuiving van het bedrijf in Nederland naar internationale claimsmanagement en expertise in Automotive, BrandVaria, Mens en Forensic. Na de balansdatum, per 1 juli, is ook Meditel van de hand gedaan middels een management buyout.

 

In de rest van Europa is CED juist op overnamepad, wat in het boekjaar resulteerde in overnames in België (Jordens & Mertens) en Spanje (GTP in Barcelona en CSP in Madrid). CED verwacht in het lopende boekjaar nog meer Belgische spelers te zullen acquireren.

 

in als recordweek wat betreft het aantal meldingen voor direct schadeherstel. In totaal kreeg CED toen 813 meldingen te verwerken. Ter illustratie: het gemiddeld aantal meldingen per week over 2011 bedroeg 341. Donderdag 5 januari 2012 was met 235 meldingen voor de afdeling Direct Schadeherstel de drukste dag ooit, sinds de oprichting in 2008.

Reageer op dit artikel