nieuws

Aov-markt buigt voor Adfiz

Archief

Het woensdagmiddag door Adfiz gepresenteerde classificatiesysteem voor arbeidongeschiktheidsverzekeringen moet helderheid scheppen in de voorwaarden van aov’s. Hiermee kunnen adviseurs én consumenten zich een juist beeld verschaffen van de dekking, inclusief het in- en uitlooprisico. Duidelijkheid die volgens Adfiz tot op heden ontbrak.

Aov-markt buigt voor Adfiz

De werkgroep Clarus van Adfiz heeft producten geclassificeerd aan de hand van een achttal cruciale productkenmerken, die in de praktijk aanleiding geven tot discussie of misverstanden. In het onderzoek zijn uitsluitend de aov's voor zelfstandige beroepsbeoefenaren en dga's meegenomen. Van de veertien door Clarus aangeschreven verzekeraars gaven Centraal Beheer en Interpolis aan niet deel te nemen aan het onderzoek; Ohra heeft Adfiz inmiddels laten weten dat dit een interne miscommunicatie betrof en in de toekomst alsnog als deelnemer toegevoegd te willen worden. Ook TAF spreekt van miscommunicatie en wil, net als Centraal Beheer, volgende keer eveneens meedoen.

Van de 38 onderzochte producten bestond er in eerste instantie bij 14 een verschil van inzicht tussen de opgave van de verzekeraar en de visie van 'Clarus'. Uiteindelijk is het aantal discutabele producten gereduceerd tot acht, onder meer door aanpassingen in voorwaarden, zelfs in de laatste week voor verschijning van het rapport. Door de werkgroep zijn uiteindelijk aan vijf verzekeraars aanbevelingen gedaan ter verduidelijking van de voorwaarden. In alle gevallen zijn de voorwaarden al aangepast of gebeurt dat binnenkort. 

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat het classificatiesysteem van Adfiz een goede bijdrage levert aan meer inzicht en duidelijkheid in het ruime productaanbod van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Bekijk hier het gehele overzicht (versie 1.0) van onderzochte aov's.

Reageer op dit artikel