nieuws

Afschrijvingen op levenbedrijf zetten Achmea zwaar in min

Archief

Achmea boekt € 279 mln aan goodwill af op zijn leven- en pensioenactiviteiten. Aanleiding daarvoor zijn “de structureel verslechterde omstandigheden” op de markt voor levensverzekeringen in ons land, zo stelt het concern. Door de afboeking is het nettoresultaat van Achmea over 2011 zwaar negatief.

Afschrijvingen op levenbedrijf zetten Achmea zwaar in min

Naar verwachting lijdt Achmea over het afgelopen jaar een nettoverlies van meer dan € 200 mln.
"De Nederlandse markt voor levensverzekeringen is de afgelopen vijf jaren in omvang afgenomen en deze krimp wordt gezien als structureel." Dat komt onder meer door de toenemende vraag naar bankspaarproducten. Bovendien wijst Achmea naar de moeilijke hypotheekmarkt en de drooggevallen productie van beleggingspolissen. "Als de grootste verzekeraar van Nederland vinden wij dit het juiste moment om deze fundamentele verandering in de Nederlandse markt voor levensverzekeringen te verwerken in de waardering van de goodwill van onze leven- en pensioenactiviteiten. Dit ondanks behaalde verbeteringen in operationele
prestaties en kostenniveaus bij de levensverzekeringsactiviteiten." De afboeking heeft betrekking op goodwill die op de balans van Achmea is genomen, na de fusie met Interpolis in 2005.
Het concern meldt verder dat de geplande kostenreductie (€ 300 mln en 2.500 minder fte's) inmiddels is behaald. Voorts is 77% van de beleggingen in Griekse staatsobligaties afgeschreven en heeft een hoge schadelast gezorgd voor verliezen uit inkomensverzekeringen.

Reageer op dit artikel