nieuws

AFM scherp op diplomamisbruik

Archief

Om aan de vakbekwaamheidseisen van de AFM te kunnen voldoen, zoeken sommige financieel dienstverleners een ‘stroman’ die wél over de benodigde papieren beschikt. Zij leggen contact met een andere financieel dienstverlener, bijvoorbeeld om een samenwerking aan te gaan, en vragen diens diploma’s op. De AFM waarschuwt in haar laatste nieuwsbrief voor deze constructie.

AFM scherp op diplomamisbruik

De AFM voert steekproefsgewijs controles uit bij financieel dienstverleners om te toetsen of de vakbekwaamheid op orde is. Om aan dat informatieverzoek te kunnen voldoen, zoeken sommigen iemand die wel de nodige papieren heeft. Een voorbeeld is het zogenaamd aan willen gaan van een samenwerkingsverband (al dan niet in loondienst). Zij vragen dan om een kopie van diploma's en certificaten in verband met deze mogelijke toekomstige samenwerking. Die diploma's worden dan naar de AFM gestuurd om de vakbekwaamheid aan te tonen, zonder dat er een samenwerking is aangegaan.
Dergelijk misbruik kan leiden tot het intrekken van de vergunning, zo waarschuwt de AFM. De toezichthouder raadt financieel adviseurs aan om in eerste instantie alleen de diploma's te laten zien en geen kopieën toe te sturen.

Reageer op dit artikel