nieuws

Adfiz biedt classificatiesysteem aov’s

Archief

Miscommunicatie

De werkgroep Clarus van Adfiz heeft de aov-producten geclassificeerd aan de hand van een achttal cruciale productkenmerken, die in de praktijk aanleiding geven tot discussie of misverstanden. De acht kenmerken zijn: arbeidsongeschiktheidscriterium per product (beroeps, passend of gangbare), is er sprake van een schade- of sommenverzekering, is de correctiebepaling van toepassing, zijn alle objectief medisch vast te stellen oorzaken van arbeidsongeschiktheid gedekt, is er een contra-expertiseregeling, is er een onderhoudsregeling, is de inloopperiode gedekt, en is de uitloopperiode na opzegging volledig gedekt?
In het onderzoek zijn uitsluitend de aov's voor zelfstandige beroepsbeoefenaren en dga's meegenomen. Van de veertien door Clarus aangeschreven verzekeraars gaven Centraal Beheer en Interpolis aan niet deel te nemen aan het onderzoek; Ohra heeft Adfiz inmiddels laten weten dat dit een interne miscommunicatie betrof en in de toekomst alsnog als deelnemer toegevoegd te willen worden. Ook TAF spreekt van miscommunicatie en wil, net als Centraal Beheer, volgende keer eveneens meedoen. TAF heeft daarbij wel aangegeven zich niet in de huidige classificatienorm te kunnen vinden.
 
Aanbevelingen
Van de 38 onderzochte producten bestond er in eerste instantie bij 14 een verschil van inzicht tussen de opgave van de verzekeraar en de visie van 'Clarus'. Uiteindelijk is het aantal discutabele producten gereduceerd tot acht, onder meer door aanpassingen in voorwaarden, zelfs in de laatste week voor verschijning van het rapport. Door de werkgroep zijn uiteindelijk aan vijf verzekeraars aanbevelingen gedaan ter verduidelijking van de voorwaarden. In alle gevallen zijn de voorwaarden al aangepast of gebeurt dat binnenkort. Het Verbond van Verzekeraars vindt overigens dat het classificatiesysteem van Adfiz een goede bijdrage levert aan meer inzicht en duidelijkheid in het ruime aov-productaanbod voor zelfstandigen.

Reageer op dit artikel