nieuws

Achmea ziet kansen verzekeraars bij terugtredende overheid

Archief

Volgens Achmea-bestuursvoorzitter Willem van Duin kunnen de gaten die de terugtredende overheid laat vallen in de financiële zekerheid juist door verzekeraars goed worden afgedekt. “Omdat verzekeren in de kern een daad van solidariteit is, kunnen risico’s worden gespreid en blijven de kosten per individu beheersbaar”, zei hij in zijn nieuwjaarstoespraak.

Achmea ziet kansen verzekeraars bij terugtredende overheid

Volgens Van Duin dienen zich de komende jaren enkele fundamentele vragen aan, met name over wie welke risico's moet dragen: overheid, burgers, bedrijven of verzekeraars. "Als gevolg van de economische crisis treedt de overheid versneld terug op terreinen waar ze voorheen alle zekerheid verzorgde voor burgers. Bestaande collectieve voorzieningen voor pensioen en zorg staan onder druk. Het vaste ijkpunt van pensioen bij 65 jaar valt weg. Mogelijk komen ook andere taboes ter discussie, zoals ten aanzien van de verdeling van het werkloosheidsrisico en van de kosten van de zorg. Dit leidt er op termijn ook toe dat burgers en werkgevers aanvullende maatregelen zullen moeten treffen."
Achmea ziet voor zichzelf met name een rol op de gebieden van zorg, pensioen en werk, gebaseerd op een integrale visie op de actuele maatschappelijke uitdagingen. "Dit vraagt om een brede blik, waarbij meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers wordt gekoppeld aan het realiseren van samenhang tussen zorg, pensioen, arbeidsparticipatie en wonen. Als coöperatieve verzekeraar kan Achmea bij uitstek van waarde zijn voor zijn klanten en de samenleving."

Reageer op dit artikel