nieuws

Achmea pleit voor meer inzet van mediation

Archief

Volgens Achmea moeten overheid en bedrijfsleven mediation standaard deel uit laten maken van bezwaarschriftprocedures. Dat stelde de verzekeraar deze week tijdens een congres over mediation in Zeist. Nu is een bezwaarschrift voor burgers vaak het begin van een juridische procedure. Ook de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, stelt dat er een zware maatschappelijke plicht rust op bedrijven en overheden om samen met burgers tot een oplossing te komen. “Daar zal ik ook streng op gaan toezien”, kondigde Brenninkmeijer tijdens het congres aan.

Achmea pleit voor meer inzet van mediation

Onlangs diende de VVD al een motie in om mediation als middel op te nemen in de wet. "Een goed politiek signaal, maar daar kunnen we niet op wachten", aldus  Achmea-directeur Theo Woudstra. Achmea verwacht dit jaar 500 keer mediation aan te kunnen bieden op een totaal van 1.000 af te wikkelen zaken. De verzekeraar denkt dat daar zo'n 250 keer daadwerkelijk gebruik van zal worden gemaakt. Dit is een vertienvoudiging ten opzichte van eerdere jaren.
Woudstra vindt de verhoging van de griffierechten, die het kabinet per 1 juli 2012 doorvoert, een onjuiste beslissing. "De gang naar de rechter wordt daarmee voor veel mensen haast onmogelijk. Verzekeraars, overheden en bedrijven moeten strenger voor zichzelf zijn en vanuit betrokkenheid bij de samenleving andere middelen inzetten om tot overeenstemming te komen. De uitkomst is dat rechtbanken minder zwaar worden belast. Zo blijft de rechtbank beschikbaar voor zaken die echt nodig zijn en kunnen de leges dezelfde blijven."

Reageer op dit artikel