nieuws

ABP verlaagt pensioen bij stijgende premie

Archief

ABP kort de pensioenen vanaf april 2013 met 0,5%. Het betreft hier zowel de aanspraken van deelnemers die pensioen opbouwen als de rechten van gepensioneerden. Ook maakt het fonds bekend dat de tijdelijke opslag op de premie vanaf 1 april 2012 in 21 maanden wordt verhoogd van 1% naar 3%.

ABP verlaagt pensioen bij stijgende premie

Deze maatregelen staan in de evaluatie van het herstelplan dat ABP naar De Nederlandsche Bank stuurt. De toezichthouder moet daar vervolgens nog goedkeuring aan geven. De maatregelen zijn nodig omdat de dekkingsgraad van ABP te laag is om eind 2013 de gewenste dekkingsgraad van 105% te bereiken. Dat is volgens ABP voornamelijk te wijten aan de lage rente. Begin 2013 maakt ABP opnieuw de balans op om te bezien of de verlaging daadwerkelijk moet worden doorgevoerd. Als de verlaging doorgaat, dan krijgt een gemiddelde gepensioneerde bij ABP (AOW + € 10.000 ouderdomspensioen) zo'n € 3,50 minder per maand.

Reageer op dit artikel