nieuws

Verzekeraars zijn niet te pakken

Archief

In de maandageditie van De Pers schreeuwt de kop ‘Verzekeraars zijn niet te pakken’ om aandacht op de omslag. De cover is een aankondiging van een artikel op pagina 10 over de woekerpolisaffaire, het grootste financiële schandaal dat Nederland ooit kende, zo klinkt het op de voorpagina van het gratis dagblad. “Alle woede, onrust en druk ten spijt komen de aanstichters er moeiteloos mee weg.”

Verzekeraars zijn niet te pakken

Binnenin de krant luidt de kop "Verzekeraars, jullie hebben het geflikt". De Pers geeft de verzekeraars van Nederland een groot compliment. "Jullie zijn erin geslaagd om zeven miljoen beleggingsverzekeringen te verkopen, waarmee grote winsten zijn behaald. En toen bleek dat veel van die beleggingsverzekeringen wanstaltige woekerpolissen waren met veel te hoge kosten, mochten jullie die winsten gewoon houden. Vijf jaar na het ontstaan van de woekerpolisaffaire kunnen we constateren dat jullie ermee weg gaan komen. Jullie troffen compensatieregelingen, waardoor iedereen jarenlang dacht dat het probleem was opgelost. Maar die regelingen leveren gedupeerden niets meer op dan een fooi of minder."

Reageer op dit artikel