nieuws

Verbond vindt ander verdienmodel uitvaartpolissen niet nodig

Archief

Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft een aantal van de conclusies en suggesties die de AFM doet in het rapport over de verkoop van uitvaartverzekeringen. “De meeste verbetersuggesties die de AFM aandraagt, zijn of worden opgepakt.” Het Verbond is het echter niet eens met de conclusie dat het verdienmodel grondig aangepakt moet worden. Die is gebaseerd op “niet-onderbouwde aannames”.

Verbond vindt ander verdienmodel uitvaartpolissen niet nodig

"Deze studie geeft een realistischer beeld van de marktsituatie dan een eerder verschenen tussenrapportage", zo vindt het Verbond. De toezichthouder signaleert een aantal verbeteringen in de afgelopen drie jaar, maar vindt de advisering nog steeds twijfelachtig. "Dit vernieuwingsproces is vanzelfsprekend nog niet volledig afgerond", beaamt het Verbond. "Waar mogelijk zullen de relevante kenmerken van een uitvaartverzekering bij de consument nog beter onder de aandacht worden gebracht."
Het Verbond vindt wel dat de noodzaak van een aanpassing van het verdienmodel (lees: afschaffing van provisie) niet wordt onderbouwd. "De AFM geeft daar zelf ook blijk van, door deze stelling te baseren op aannames en twijfels, wat de kwaliteit van het rapport niet ten goede komt." Anderzijds vindt het Verbond wel dat een nieuw beloningsmodel veel van de kwetsbaarheden bij de distributie van uitvaartverzekeringen wegneemt. "Het nieuwe distributiesysteem zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheden tussen aanbieder, tussenpersoon en klant verder worden ontvlecht. Of de provisie en kwaliteit van de advisering passend zijn, zal in het nieuwe stelsel vooral door de consument zelf worden bepaald."

Reageer op dit artikel