nieuws

Nieuwe cao en sociaal plan nog ver weg voor Delta Lloyd

Archief

Leden van FNV Bondgenoten, de Unie en CNV Dienstenbond werkzaam bij Delta Lloyd hebben unaniem het ‘onaanvaardbaar’ uitgesproken over de voorstellenbrief van hun werkgever voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan 2012. De brief zou geen enkele basis bieden voor reëel overleg, aldus de werknemers tijdens bijeenkomsten  in de vestigingen Amsterdam, Arnhem, Zwolle en Helmond.

Nieuwe cao en sociaal plan nog ver weg voor Delta Lloyd

De bonden hebben Delta Lloyd inmiddels schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitkomst van de ledenbijeenkomsten, vergezeld van een dringend verzoek om de eigen werknemers te respecteren en met voorstellen te komen, op basis waarvan weer onderhandelingen mogelijk zijn. "De kloof tussen de wereld van de top van het bedrijf en de werkvloer is niet eerder zo groot geweest. Daar gaat geen 'roadshow' meer iets aan veranderen. Zelden voelde men zich zo in de steek gelaten door het eigen bedrijf. Delta Lloyd verdient beter!", aldus de werknemersvertegenwoordigers.
Op de ledenbijeenkomst in Helmond is niet alleen gesproken over een nieuwe cao en sociaal plan, maar ook over de onzekerheid die er heerst over de bedoeling van pilots rond de inrichting van klantketenteams. Medewerkers hebben daarna een 'kerngroep' gevormd, die – waar nodig in overleg met de OR – de vinger aan de pols houdt en de leiding van Delta Lloyd erop zal blijven wijzen dat de medewerkers recht hebben op een volwassen en respectvolle benadering. "Geheimzinnigheid en onduidelijkheid is funest voor werksfeer en betrokkenheid. Ook in deze situatie wordt het tijd dat Delta Lloyd de werknemers serieus neemt en hen niet afscheept met vage praat, waardoor de onzekerheid over de toekomst alleen maar groter wordt", aldus de kerngroep in Helmond.

Reageer op dit artikel