nieuws

‘Maak NHG-rente risicoafhankelijk’

Archief

Rick van Ham, directeur van hypotheekprovider Hypza, pleit voor het hervormen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), waarbij de rente lager is naarmate het risico voor geldgever en overheid beperkter is. “Voor de klant is het dan weer interessant om direct te gaan aflossen.”

‘Maak NHG-rente risicoafhankelijk’

Hij wil daarmee twee problemen oplossen: het niet aflossen tijdens de looptijd en overkreditering. "Onder de huidige NHG-regels kan de hoogste woonquote bij twee inkomens toegepast worden op het gezamenlijke inkomen. In feite betekent dit standaard een overkreditering." Van Ham ziet wel iets in het verhogen van de hypotheekrente vanaf 50% van de marktwaarde: per 10% stijging van de verstrekking ten opzichte van de marktwaarde geldt dan een 0,1% hogere rente. "De maximale financiering heeft dan een rente die 0,6% hoger is dan een lening tot maximaal 50% van de marktwaarde."
Omdat een verlaging van de hypotheek direct een besparing oplevert, worden klanten dan gestimuleerd om direct af te lossen, denkt Van Ham. "Zelfs als je rekening houdt met fiscale aspecten, dan nog wordt het voor de klant interessant om af te lossen." Daarmee kan volgens de Hypza-directeur ook de securisatiemarkt weer op gang worden geholpen, omdat de kredietrisico's worden beperkt.
Van Ham stelt in zijn betoog tot slot voor om de NHG te combineren met de starterslening, waarbij na vijf jaar een toetsing plaatsvindt. "De rente kan dan worden aangepast aan de nieuwe situatie. Als dat nodig is, kan de NHG tijdelijk worden verlengd. Na tien jaar vervalt de startersgarantie."

Reageer op dit artikel