nieuws

Indicatie advies- en distributiekosten in dvd

Archief

“Met het invoeren van advies- en distributiekosten wil ik de kosten van dienstverlening die een aanbieder in de productprijs verwerkt zichtbaar maken.” Dat stelt minister van Financiën Jan Kees de Jager bij de nadere uitwerking van het beleid rond het provisieverbod bij complexe producten. Aanbieders moeten die kosten transparant maken in het dienstverleningsdocument in de vorm van een nominaal bedrag.

Indicatie advies- en distributiekosten in dvd

Dat bedrag wordt wel een gemiddeld bedrag, een indicatie, legt de minister uit. "Het is niet noodzakelijk de concrete prijs die bij de consument in rekening wordt gebracht, maar kan daar natuurlijk niet heel veel of structureel van afwijken." Om dat te waarborgen eist het ministerie van Financiën dat de externe accountant op het kostprijsmodel en de jaarlijkse doorrekening van deze kosten gaat toezien.
De berekening moet de kostprijs met een winstopslag betreffen, "zodat het vergelijkbaar is met het tarief dat de adviseur/bemiddelaar presenteert in het dvd". In die kostprijsberekening zitten kosten van personeel, management, marketing, ICT en kantoor, "voorzover deze worden gemaakt voor de advisering en distributie van producten onder het provisieverbod".
Het gaat om kosten voor activiteiten die gericht zijn op het totstandkomen van het contract, zoals: het completeren van het (aanvraag)dossier, het ondersteunen van de klant bij vragen over het product en het aanvraagproces. Er kan daarbij sprake zijn van advisering, maar ook aanbieders die niet adviseren (execution only, zoals bij direct writers) verrichten deze werkzaamheden, vindt de Jager. "Ook zij moeten de kosten die zij hiervoor maken presenteren in het dvd."
Het ministerie heeft voor dit onderdeel een adviesrapport laten opstellen door SIS Finance. De Jager zegt de ontwikkelingen nauwlettend te gaan volgen.

Reageer op dit artikel