nieuws

Gerechtshof oordeelt in voordeel van Verkruisen en NLS

Archief

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft in de letselschadezaak van SM-meesteres Zeliha Thomas tegen de Nederlandse Letselstichting (NLS) en diens advocaat Gijs Verkruisen het overeengekomen no cure, no pay-contract in hoger beroep rechtsgeldig verklaard. Daarmee bekrachtigt het Hof het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 18 augustus 2010.

Gerechtshof oordeelt in voordeel van Verkruisen en NLS

Thomas moet de overeenkomst met de NLS nakomen en 40% van de schadesom van € 750.000 afstaan aan NLS. Ook is zij veroordeeld tot betaling van bijna € 22.000 proceskosten aan zowel NLS als aan Verkruisen.
Het uitzonderlijke beroep van Thomas en de categorische weigering van verzekeraar Allianz om meer dan € 8.000 schade te betalen, leidden eerder tot de nodige publiciteit over de uit 2002 stammende zaak, die begon met een whiplash.
Veel belangenbehartigers in de letselschadewereld (onder aanvoering van Thomas' huidige advocaat John Beer) zijn van mening dat het aanbieden van een no cure, no pay-overeenkomst niet eerlijk en zelfs schandalig is, wanneer de aansprakelijkheid in een zaak reeds is erkend. Media, waaronder televisieprogramma's als Zembla en Radar namen dit standpunt over en begin 2010 is Verkruisen door het Hof van Discipline in hoger beroep een maand voorwaardelijk geschorst, mede omdat hij zijn toenmalige cliënt Thomas 'een ontoelaatbare betalingsconstructie voor de verdere procesfinanciering' had aangedragen.

Reageer op dit artikel