nieuws

Delta Lloyd peilt meerderheid voor provisie

Archief

Een meerderheid van 55% van de assurantieadviseurs geeft nog steeds de voorkeur aan provisie als beloningsvorm. Dat concludeert Delta Lloyd na een enquête met bijna 600 respondenten. Een kwart van het intermediair zal in 2012 volledig overstappen op directe beloning, zo blijkt uit het onderzoek.

Delta Lloyd peilt meerderheid voor provisie

Ongeveer 60% zegt gedeeltelijk over te gaan naar een directe beloningsvorm. Zij doen dat in hoofdzaak (88%) alleen voor producten waarvoor in 2013 een provisieverbod gaat gelden. Ten aanzien van directe beloningsvormen gaat de voorkeur uit naar vaste fees per dienst (45%); op de tweede plaats komen abonnementsvormen (36%).
Driekwart van de adviseurs verwacht dat de veranderingen op beloningsterrein invloed zullen hebben op hun omzet. Het grootste deel verwacht een omzetdaling tot 25%. Vier op de vijf kantoren zeggen hierop in te spelen door kosten te reduceren en over te gaan op een ander verdienmodel.
Delta Lloyd gaat het intermediair in de loop van volgend jaar de mogelijkheid bieden om op de offerte de provisie (in nominaal bedrag) te tonen. Complexe producten worden netto aangeboden. Bij steeds meer schadeproducten komt een zogenoemde provisieschuif, waarbij de bemiddelaar de hoogte van de provisie kan laten variëren tussen de maximale provisie en de 'netto' premie, de premie zonder provisie dus.

Reageer op dit artikel