nieuws

Dela: klant is tevreden over uitvaartverzekeraar

Archief

Dela vindt dat minister De Jager (Financiën) de behandeling van het vrijdag gepubliceerde AFM-rapport over uitvaartverzekeringen moet uitstellen tot het deelonderzoek naar het interne beloningsbeleid van uitvaartverzekeraars is afgerond. “Met dit rapport dreigt De Jager voor de tweede keer onvolledige conclusies aan de Tweede Kamer aan te bieden”, aldus de maatschappij, die eerder al felle kritiek had op het AFM-onderzoek.

Dela: klant is tevreden over uitvaartverzekeraar

"Het oordeel van de AFM wijkt af van het oordeel dat consumenten zélf over
uitvaartverzekeraars hebben", stelt Dela. "Uit breed, representatief
consumentenonderzoek blijkt dat consumenten zeer tevreden zijn over
uitvaartverzekeraars." Het eindrapport van de toezichthouder wijkt af van de voorlopige conclusies die in september naar buiten kwamen, geeft Dela aan."Zo pleit de AFM niet langer voor een provisieverbod, maar terecht voor "een
algemene herijking van het onderliggende verdienmodel" en roept de branche op daar een fundamentele discussie over te voeren. Wij zijn graag bereid tot dialoog over het verdienmodel en benadrukken dat wij en de AFM, ieder vanuit de eigen rol en positie, hetzelfde doel nastreven: het belang van de consument zo goed mogelijk bedienen." De Eindhovense maatschappij zegt dat uitvaartverzekeraars zelf al maatregelen hebben getroffen om de verkooppraktijken te verbeteren, zoals het aanpassen van belscripts aan actuele maatschappelijke normen. "Dela betreurt het dat de AFM in haar rapport nauwelijks aandacht besteedt aan de reeds in gang gezette ontwikkelingen. De AFM deed onderzoek naar aanleiding van 12 klachten
op 10 miljoen polissen. Ook de 0,2 promille aan klachten in de uitvaartbranche is geen rechtvaardiging voor de huidige stigmatisering."

Reageer op dit artikel