nieuws

Commissie CFD roept Kamerleden op uitvaartprovisie te steunen

Archief

De Commissie CFD heeft de Tweede Kamerleden in een brief gevraagd om in het algemeen overleg van 9 februari over het provisieverbod op uitvaartverzekeringen provisie als beloningsvorm onaangetast te laten. De commissie reageert daarmee op de dinsdag verstuurde brief van minister De Jager (Financiën), waarin hij zijn voornemen om provisie op uitvaartpolissen te verbieden, herhaalt.

Commissie CFD roept Kamerleden op uitvaartprovisie te steunen

De commissie noemt dat voornemen "bedroevend" en haalt onder meer eigen consumentenonderzoek aan, waaruit zou blijken dat de meerderheid tegen een provisieverbod is. Bovendien verwacht het Nibud problemen bij kwetsbare groepen en stelt onderzoeksbureau Acis dat een verbod onnodig is, aldus de CFD. "Deze conclusies staan haaks op het inmiddels zwaar bekritiseerde en betwiste SEO-rapport dat debet is aan de tot nu toe gevoerde provisiediscussie. Een rapport dat overigens vreemd genoeg door de minister als leidraad wordt genomen."
Het intermediair lijkt door het recente AFM-rapport "voor de tweede keer door het slijk te worden gehaald". "Als commissie zijn wij duidelijk van oordeel dat er een einde dient te komen aan het ongelimiteerd beschadigen en beschuldigen van een hele beroepsgroep."
De commissie voert verder onder meer aan dat het bonusverbod en de provisietransparantie al voor een verandering in de markt hebben gezorgd en dat niet de provisie, maar onduidelijke of niet volledig dekkende polisvoorwaarden de nabestaanden benadelen bij overlijden van de verzekerde. De AFM is bovendien niet zeker van de noodzaak van een provisieverbod: "De AFM lijkt het zelf niet meer te weten en lijkt geheel ontspoord in deze discussie."

Reageer op dit artikel