nieuws

AFM start proef met versnelde boeteprocedure

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) start -bij wijze van proef- met een versnelde boeteprocedure voor overtredingen van het bemiddelingsverbod in de WFT (artikel 2:80, eerste lid). Overtreders die hieraan vrijwillig meewerken, krijgen niet alleen sneller duidelijkheid over hun boete, maar komen ook in aanmerking voor een korting hierop. Ze mogen echter de (juridische beoordeling van de) feiten niet betwisten; ook niet naderhand. Doen ze dat toch, dan kan de korting vervallen.

AFM start proef met versnelde boeteprocedure

Het bestuur van de AFM besluit of een overtreder voor de versnelde boeteprocedure in aanmerking komt. Daarvoor moet wel aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan. Zo mag er bijvoorbeeld geen sprake zijn van recidive of van een (redelijk) vermoeden van commune delicten, zoals valsheid in geschrifte, oplichting of verduistering. Ook mag geen sprake zijn van 'publieke verontwaardiging' of van substantiële en concrete benadeling van consumenten/cliënten, zoals misbruik van ingewonnen persoonsgegevens. Verder dient het bemiddelingsverbod niet willens en wetens te zijn overtreden en dient de overtreding inmiddels gestopt te zijn. De illegaal verkregen provisie/vergoeding in de periode van overtreding mag niet meer bedragen dan € 50.000. Ten slotte eist de AFM dat de overtreder 'goed meewerkt' aan het onderzoek en dat hij geen zienswijze geeft op het boetevoornemen en geen inzage wil in het boetedossier.

Reageer op dit artikel