nieuws

AFM: controle op verkoop uitvaartpolissen schiet tekort

Archief

De vijf grootste uitvaartverzekeraars moeten meer doen om het belang van de klant centraal te stellen bij de verkoop van verzekeringen, zo concludeert de AFM uit onderzoek naar de distributie van uitvaartpolissen. “Wij zijn van oordeel dat uitvaartverzekeraars onvoldoende de risico’s van de verkoop van uitvaartverzekeringen beheersen”. Het onderzoek kwam al eerder ter sprake, toen minister De Jager (Financiën) een provisieverbod voor uitvaartverzekeringen aankondigde.

AFM: controle op verkoop uitvaartpolissen schiet tekort

Met de vijf grootste uitvaartverzekeraars doelt de toezichthouder op Dela, Monuta, Axent, Ardanta en Yarden. De AFM vindt dat zij met elkaar moeten gaan praten over "een herijking van het verdienmodel". De maatschappijen zijn namelijk "weinig selectief in bepaling van de doelgroep van het product en met welke tussenpersonen wordt samengewerkt". De AFM ziet onwenselijke prikkels in provisie en bekritiseert de controle van de kwaliteit van de adviseurs. Bovendien wordt het nut van volmachtbedrijf bij de verkoop van uitvaartpolissen in twijfel getrokken: "Er wordt samengewerkt met gevolmachtigde agenten terwijl dit weinig extra waarde toevoegt in vergelijking met het intermediairkanaal, maar de verkoop via dit kanaal wel het totale kostenniveau van de distributie kan verhogen."
Het beloningsbeleid van enkele verzekeraars geeft aanleiding tot nader onderzoek, zo stelt de AFM, "omdat er prikkels in voorkomen die een groot risico op onzorgvuldige klantbehandeling met zich mee kunnen brengen". Bij telefonische verkoop wordt verder onvoldoende aandacht geschonken aan de uitvaartwensen van de consument. "Het meer generieke beeld dat naar voren komt uit bovenstaande bevindingen is dat de onderzochte uitvaartverzekeraars het risico op product pushing niet adequaat beheersen, aangezien alle onderzochte elementen van de distributie sterk omzetgedreven zijn."
De AFM beraadt zich nog op het nemen van handhavende maatregelen, zoals het uitdelen van boetes.

Reageer op dit artikel