nieuws

AFM-boete voor Financieel Planbureau

Archief

De AFM heeft aan Financieel Planbureau (Ede) een bestuurlijke boete van € 24.000 opgelegd wegens het illegaal bemiddelen in consumptief krediet. Daarbij werd gebruikgemaakt van de sites Lenen.com en Leningloterij.nl.

AFM-boete voor Financieel Planbureau

De overtredingen zijn gepleegd tussen september 2008 en eind 2009. "Via de websites is van consumenten informatie ingewonnen over inkomsten en kredieten. Omdat de ingewonnen informatie meer dan alleen contactgegevens van consumenten betrof, is dit een overtreding van de verbodsbepaling die stelt dat het verboden is in Nederland te bemiddelen zonder vergunning." De sites zijn nog actief, maar worden niet meer door Financieel Planbureau-eigenaar Jan Brokerhof beheerd.
De boete is gematigd van € 96.000 tot € 24.000. Brokerhof verkeerde op basis van twee rechterlijke uitspraken in de veronderstelling dat hij geen vergunning nodig had. "De AFM wijst erop dat de burgerlijke rechter een andere invulling kan geven aan publiekrechtelijke regelgeving dan de bestuursrechter."

Reageer op dit artikel