nieuws

AFM beboet Huis & Hypotheek Veenendaal met € 500

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Huis & Hypotheek Veenendaal een boete opgelegd voor het geven van niet-passende adviezen bij het aangaan van hypothecair krediet en daaraan gekoppelde betalingsbeschermers. De boete valt met € 500 laag uit. Het onderzoek dateert van eind 2009. De toezichthouder bekeek in totaal zes dossiers van het hypotheekkantoor.

AFM beboet Huis & Hypotheek Veenendaal met € 500

Volgens de AFM heeft Huis & Hypotheek Veenendaal in alle onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en/of risicobereidheid van de klanten. In twee dossiers ging dat gepaard met een hypothecaire lening die hoger was dan de standaard (GHF-norm), zonder daarvoor een geldige reden te hebben ("geen voldoende explain"). In twee andere dossiers werd een al via de werkgever lopende WIA-hiaatverzekering genegeerd en toch een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.
Met de overtreding kan in theorie een boete van € 500.000 gepaard gaan. Daar is één promille van overgebleven. "Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Huis & Hypotheek Veenendaal."
Kantooreigenaar Dave Smits vecht de boete niet aan. "Ik heb er moeite mee, want praktijk en theorie liggen ver uit elkaar en ik ben het met enkele zienswijzen absoluut niet eens. Maar de boete is zo laag, dat dit mij het niet waard is om er een principezaak voor een rechtbank van te maken."

Reageer op dit artikel