nieuws

Aegon en Delta Lloyd lopen nog achter met storten compensatie

Archief

De Jager geeft

 

richtlijn beleid

 

‘woekerpolissen’

 

Minister De Jager heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het ‘best of class’-beleid dat verzekeraars moeten hanteren bij het compenseren van beleggingspolissen. De zes grootste concerns zijn in grote lijnen al ‘best of class’; afwijkingen zijn er bij Aegon en Delta Lloyd, die de compensatie nog gepland hebben voor het einde van de looptijd.

 

De Jager vindt dat de compensatie direct bij het informeren van de klant in de polis moet worden gestort. Van de zes grote beleggingsverzekeraars wijken Aegon en Delta Lloyd daarvan af: zij storten de compensatie pas aan het einde van de looptijd, maar onderzoeken wel de mogelijkheden om dat eerder te doen. Bij Delta Lloyd zal het dan alleen gaan om polissen zonder garantie-element; voor polissen met garantie zal de compensatie dus sowieso pas aan het einde van de looptijd worden uitgekeerd.

 

De verwachting is dat medio volgend jaar alle klanten met een beleggingspolis zijn geïnformeerd. ASR en Delta Lloyd lopen voorop: zij hebben alle verzekerden al bericht over hun eventuele compensatie.

 

Aan klanten die overstappen, mogen geen afkoopkosten worden berekend. Dat is bij ASR, Delta Lloyd, NN en Reaal al het geval. Bij de laatste twee geldt dat overigens tot 1 juni 2014. Achmea berekent afkoopkosten tot maximaal _ 150 voor een deel van de klanten die naar een andere aanbieder overstappen. Aegon verrekent bij een soort polissen, goed voor 25% van de portefeuille, de eerste kosten bij afkoop.

 

Advies

De Jager geeft aan dat het lastig is om iets te doen aan onzorgvuldige advisering: "Voor het verleden is het vrijwel ondoenlijk om deze kwesties te veralgemeniseren." Met betrekking tot zorgplichtproblemen verwijst hij klanten naar Kifid of de rechter. "Verzekeraars hebben inmiddels verklaard geen kwijting meer te vragen bij uitbetaling van de compensatie. Verder zouden verzekeraars zich bijvoorbeeld niet moeten verschuilen achter mogelijke verjaring van claims." Alle mogelijkheden moeten open blijven, vindt De Jager, ook bij het aanpassen van producten. Overlijdensrisicodekkingen moeten zonder kosten kunnen worden aangepast en bij lopende producten moet zonder kosten kunnen worden gewisseld naar andere fondsen.

 

De minister roept verder adviseurs op om klanten kosteloos te adviseren: "De adviseur heeft destijds immers een vergoeding ontvangen voor zijn rol bij het afsluiten van de verzekeringen of ontvangt deze zelfs nog steeds."

 

Grote inspanning

Het Verbond van Verzekeraars schaart zich achter De Jagers standpunt. "Verzekeraars staan hierbij voor een grote uitdaging", is wel de kanttekening die wordt gemaakt. "Minister De Jager wijst er terecht op dat dit pakket aan maatregelen een grote inspanning van verzekeraars vergt, omdat het hier om 7,2 miljoen beleggingsverzekeringen handelt, waarvan 2,6 miljoen polissen die voor kostencompensatie in aanmerking komen. De verzekeringssector heeft het vaste voornemen dit dossier op een voor klanten bevredigende wijze te sluiten, zodat niet alleen de consument, maar ook de sector zelf weer de blik op de toekomst kan richten."

 

Reageer op dit artikel