nieuws

Adfiz: De Jager doet onvoldoende aan gelijk speelveld

Archief

Intermediairvereniging Adfiz vindt de brief van minister De Jager over het provisieverbod op complexe producten een stap in de goede richting, maar ziet nog geen waarborgen voor een gelijk speelveld tussen aanbieders en adviseurs. “De maatregelen die getroffen worden zijn wat dat betreft onvoldoende.”

Adfiz: De Jager doet onvoldoende aan gelijk speelveld

Op een aantal punten is Adfiz tevreden over de plannen van de minister: "De volledige eerbiedigende werking, de wens te komen tot een goede herstelkostenvergoeding, het behoud van het portefeuillerecht, de toezegging om de informatievoorziening door de aanbieder aan de adviseur goed te regelen en de vrijstelling bij serviceabonnementen stemmen vooralsnog tevreden."
De Jager stelt onvoldoende maatregelen voor om de verstoring van het speelveld tussen aanbieders en adviseurs tegen te gaan, zo vindt Adfiz. "Een klant moet bij zijn keuze voor een dienstverlener exact kunnen weten welke dienstverlening hij tegen welke prijs mag verwachten. Een gemiddelde, nominale transparantie van de advies- en distributiekosten in de DVD van de aanbieder is daarvoor niet genoeg." Directe aanbieders zullen de advies- en distributiekosten transparant en apart moeten factureren, stelt de vereniging. "Bovendien zal alleen op deze wijze duidelijk controleerbaar zijn of er sprake is van zuivere nettoprijsvorming."
"Het valt ook tegen dat de minister geen oplossing biedt voor de gespreide betaling van de advieskosten. Het zou mooi zijn als de minister zou regelen dat de consument gespreid zijn fee kan betalen zonder dat de financieel adviseur daarvoor een bankvergunning nodig heeft."
Adfiz stelt verder voor om het provisieverbod voor uitvaartpolissen alleen van toepassing te verklaren op natura-uitvaartverzekeringen, omdat het AFM-onderzoek vooral daar problemen constateert.

Reageer op dit artikel