nieuws

Achmea moet 75% schade beleggingspolis vergoeden

Archief

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft Achmea wegens schending van de zorgplicht veroordeeld tot het betalen van bijna € 122.000 aan een klant met een beleggingsverzekering, wat neerkomt op een vergoeding van 75% van de vastgestelde schade. Een beroep van het concern op nalatigheid van de tussenpersoon is grotendeels ongegrond verklaard.

Achmea moet 75% schade beleggingspolis vergoeden

Het hof is van oordeel dat Achmea voor 75% aansprakelijk is voor slechte polisresultaten bij een klant die bij wijze van pensioenvoorziening elf jaar geleden een Lijfrentemaatwerkplan had gesloten bij Royal & SunAlliance. De polis liep tot eind 2005. Van zijn inleg, die ruim € 284.000 bedroeg, was eind 2003 – nadat aan periodieke uitkeringen zo'n € 56.000 was betaald – nog een kleine € 121.000 over.
De schending van de zorgplicht had het hof in een uitspraak uit mei vorig jaar al vastgesteld. Daarin is onder meer gesteld dat onvoldoende informatie bij de verzekerde was ingewonnen en dat de verzekerde onvoldoende is geïnformeerd over kosten en risico van het product. Bovendien valt "het product Lijfrentemaatwerkplan amper als een levensverzekering te kwalificeren". Daaraan ligt ten grondslag dat de verplichting om een tijdelijke lijfrente uit te keren eindigt als de beleggingspot leeg is, "zodat hierbij geen sprake is van een rentebetaling die op een levens- of sterftekans is gegrond".
Achmea werd toen voor 15% aansprakelijk gehouden voor de geleden schade, die is gesteld op € 162.533, maar kreeg nog gelegenheid aan te tonen dat de betrokken intermediairs, onder wie NN-captive Kema, niet aan hun zorgplicht hadden voldaan. Dat is niet gelukt, vindt het hof, dat oordeelt dat de informatieplicht primair een zaak is van de verzekeraar. Het hof heeft het eigenschuldpercentage van de verzekerde naar beneden bijgesteld tot 25%. Daarmee moet Achmea nu driekwart van het schadebedrag aan de klant vergoeden.

Reageer op dit artikel