nieuws

Werkgevers doen eindbod in onderhandelingen branche-cao

Archief

De onderhandelingen over de cao voor het verzekeringsbedrijf hebben na zes maanden nog niet tot een akkoord geleid. De toekomstbestendigheid van de pensioenregeling blijft het struikelblok. De werkgevers hebben nu een eindbod gedaan, dat neerkomt op het voorwaardelijk maken van de indexatie van de pensioenen voor actieven en een verhoging van de pensioenopbouw door een substantiële verlaging van de franchise.

Werkgevers doen eindbod in onderhandelingen branche-cao

Het invoeren van een gedeeltelijke beschikbarepremieregeling moet worden doorgeschoven naar de volgende cao, vinden de werkgevers. Ze zien hun voorstellen als noodzakelijk voor de houdbaarheid van de pensioenregeling op lange termijn en  beschouwen de verlaging van de franchise als een serieuze tegemoetkoming aan de wensen van de vakorganisaties.
"Werkgevers leggen de prijs van de gang van zaken in de branche wel erg gemakkelijk en eenzijdig bij hun eigen werknemers neer", reageert Unie-onderhandelaar Wim Brouwer op het eindbod. "In de vorige cao is een paritaire studie naar de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling afgesproken. Alle opties die in die studie zaten zijn feitelijk weggeschoven door de werkgevers om plaats te maken voor de allergoedkoopste opties. In hoeverre je dan nog kunt spreken van een paritaire studie naar de houdbaarheid weet ik niet. Het lijkt eerder op een taakstellende studie die onderbouwing moest geven voor conclusies die al getrokken waren."
Afgezien van de pensioenregeling hebben de werkgevers een structurele loonsverhoging aangeboden van 1% bij een looptijd van 1 juni 2011 tot en met 31 augustus 2012. Optioneel is een variant met een looptijd tot en met 31 december 2012, met naast de 1% loonsverhoging een eenmalige uitkering van 0,5% op 1 juni 2012. De bonden zullen zich op korte termijn verstaan met hun leden in de sector en zich beraden op de verdere marsroute. "Het broeit in ieder geval al behoorlijk, stel ik vast naar aanleiding van mijn contacten met leden", aldus Brouwer.

Reageer op dit artikel