nieuws

Verbond ziet transactietaks voor verzekeraars niet zitten

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is tegenstander van een financiële transactietaks (FTT) voor financiële instellingen. De Europese Commissie wil zo’n belasting gaan invoeren om de financiële sector te laten meebetalen aan de kosten van economisch herstel.

 

De regering heeft wel oren naar de nieuwe taks, maar het Verbond vreest onder meer dat de kosten van de FTT afgewenteld zullen worden op de belastingbetaler. "De kans is aanzienlijk dat de FTT uiteindelijk als onderdeel van de transactiekosten door de financiële instellingen wordt doorberekend aan de consumenten van financiële producten. Hoewel de belasting beoogt de belastingbetaler te ontzien, komen de kosten via een andere weg in wezen bij dezelfde persoon terecht", zo schrijft het Verbond in een brief aan minister De Jager van Financiën.

 

Invoering van de taks op Europees niveau verslechtert bovendien de concurrentiepositie ten opzichte van andere werelddelen, vindt het Verbond, dat ook wijst op mogelijk ontwijkgedrag doordat bedrijven transactiestromen naar buiten de EU gaan verplaatsen.

 

De aanname dat de financiële sector relatief weinig belasting betaalt vanwege de btw-vrijstelling is daarnaast onjuist, aldus de koepelorganisatie. "Financiële instellingen kunnen hun btw op inkopen niet aftrekken."

 

Niet ontmoedigen

Het Verbond denkt verder dat de invoering van de FTT risicovol gedrag niet zal ontmoedigen. Bovendien zijn er op dat gebied al veel regels. "Om een hernieuwde financiële crisis te voorkomen zijn al tal van maatregelen genomen of wordt nog gewerkt aan het verbeteren van de soliditeit van de financiële sector. Verzekeraars hebben daarnaast veelal garanties afgegeven. Als de kosten voor beleggen stijgen door een transactiebelasting, wordt het voor verzekeraars lastiger het bedrag van de garantie te realiseren en kunnen de risico’s juist toenemen."

 

De FTT zou jaarlijks _ 57 mld extra in het laatje moeten brengen. Het Verbond betwijfelt dat. "Een verder nadelig effect is dat de FTT leidt tot een verlies aan toekomstige economische groei van 0,53% tot 1,76%."

 

Reageer op dit artikel