nieuws

Verbond wil aparte WFT-module Uitvaart

Archief

Het Verbond van Verzekereraars wil een aparte ‘uitvaartmodule’ toevoegen aan de door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) voorgestelde vakbekwaamheidseisen. Meerdere partijen zien verder ruimte voor een aparte module Inkomen.

 

De zeven door het CDFD voorgestelde kwalificaties zijn nu: consumptief-kredietadviseur, schade-verzekeringsadviseur, verzekerings- en vermogensopbouwadviseur (één voor particulieren en één voor het middenbedrijf), hypotheekadviseur, pensioenadviseur en gevolmachtigd agent. Het Verbond van Verzekeraars ziet liever flexibele modules in plaats van rigide beroepskwalificaties. “De huidige zeven beroepskwalificaties en de onderliggende module-opbouw zijn niet allemaal herkenbaar in de verzekeringsbranche.”

Zo stelt het CDFD voor het product uitvaartverzekering te plaatsen binnen de module Schadeverzekering Particulier en Mkb. Dit zou volgens het Verbond betekenen dat iemand die rondom uitvaartverzekeringen adviseert de volledige schademodule moet behalen, wat “onnodige ballast is”. Het Verbond zegt met de aparte ‘uitvaartmodule’ tegemoet te komen aan zowel het intermediaire kanaal als directe aanbieders. Als afbakening tussen een uitvaart- en een levensverzekering zou voor een uitvaartpolis een maximaal verzekerd bedrag van € 15.000 moeten gelden.

 

Aparte module inkomen

De koepel van verzekeraars wil verder Verzekerings- en Vermo-gensadviseurs (voorheen Leven) niet opzadelen met de verplichting tot het behalen van de module Schadeverzekeringen.

Net als het Verbond van Verzekeraars is opleidingsinstituut Nibe-SVV voorstander van aparte be-roepskwalificaties voor inkomens-verzekeringen. Op dit moment maken die onderdeel uit van één beroepskwalificatie, samen met schadeverzekeringen en vermo-gensopbouw derde pijler. “Inko-mensverzekeringen zijn echter steeds meer een apart specialisme,” zegt Dick van Velzen namens Nibe-SVV, dat eveneens aparte kwalificaties wil voor zorgverzekeringen.

Volgens Nibe-SVV is de door het CDFD voorgestelde splitsing van de module schadeverzekeringen in strijd met het verzekeringsrecht. Daarnaast zou deze splitsing nodeloos belastend zijn voor onderlinge waarborgmaatschappijen, die het sluiten van verzekeringen combineren met het adviseren daarin.”

 

Financieel College

Hypotheekorganisaties (zoals NVHP en SEH) willen het del ‘Inkomen’ ook graag uit de eisen voor hypotheekadviseurs. Het Financieel College pleit eveneens voor een aparte inkomensadviseur. Dit aan brancheorganisatie Adfiz gelieerde opleidingsinstituut ziet verder heil in een aparte vermogensadviseur en een WFT-module Volmacht

Reageer op dit artikel