nieuws

Verbond pleit voor aparte WFT-module Uitvaart

Archief

Het Verbond van Verzekereraars wil een aparte ‘uitvaartmodule’ toevoegen aan de door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) voorgestelde vakbekwaamheidseisen. Het CDFD heeft het product uitvaartverzekering nu geplaatst binnen de module Schadeverzekering Particulier en MKB. Het Verbond plaatst daar “een zeer kritische kanttekening bij”.

Verbond pleit voor aparte WFT-module Uitvaart

"Het zou betekenen dat iemand die rondom uitvaartverzekeringen adviseert de volledige schademodule moet behalen, hetgeen een extra onnodige ballast is". Het Verbond wil met de aparte 'uitvaartmodule' tegemoetkomen aan zowel het intermediaire kanaal als directe aanbieders. Als afbakening tussen een uitvaart- en een levensverzekering zou een maximaal verzekerd bedrag van € 15.000 moeten gelden voor een uitvaartpolis.
De koepel van verzekeraars wil voorts Verzekerings- en Vermogensadviseurs (voorheen Leven) niet opzadelen met de verplichting tot het behalen van de module Schadeverzekeringen.
"De steeds in beweging zijnde inkomensmarkt" rechtvaardigt volgens het Verbond verder een aparte module Inkomen (inclusief collectieve inkomenverzekeringen, maar zonder ongevallenpolissen).
Het Verbond zegt voorts liever een voorstel te hebben gezien met de mogelijkheid tot flexibele modules in plaats van een aantal rigide beroepskwalificaties. "De huidige zeven beroepskwalificaties en de onderliggende module-opbouw zijn niet allemaal  herkenbaar in de verzekeringsbranche." Het Verbond pleit tot slot voor een redelijke overgangstermijn voor oude diploma's.

Reageer op dit artikel