nieuws

Veendams kantoor draait op voor onderverzekering slijter

Archief

Te vrijblijvend

De rechtbank Groningen redeneert dat Scholten in 1994 het aanvraagformulier heeft ingevuld zonder expliciet op de gevaren van onderverzekering te wijzen. Bovendien is bij een poliscontrole vijf jaar later "te vrijblijvend" geadviseerd de herbouwwaarde te laten taxeren. In het dossier is de volgende brief terug te vinden: "U vertelde dat er wellicht een taxatie van de opstallen verricht zal worden, vanwege een verschil van mening met de gemeente Veendam over de WOZ-waarde van het pand. Wanneer u opdracht voor taxatie gaat geven, verzoeken wij u tevens een vaststelling van de herbouwwaarde aan te vragen bij de taxateur." De rechtbank vindt dat "een vrijblijvend advies".
 
"Ik ben het daar absoluut niet mee eens", zegt kantooreigenaar Peter Scholten. "Wij hebben de slijter op de taxatie gewezen. Dat wordt nu dus uitgelegd als vrijblijvend advies, tja."
 
Tegenbewijs
Volgens de rechtbank wordt van een assurantietussenpersoon "een actievere houding" gevraagd. De zorgplicht vraagt dat "een tussenpersoon kritisch moet kijken naar de opgegeven verzekerde waarde, dat zij de verzekeringnemer informeert over het belang van het hanteren van de juiste herbouwwaarde, in welk verband zij de verzekeringnemer dient te adviseren de herbouwwaarde van de te verzekeren opstal te laten vaststellen door een ter zake kundige, waarbij zij de verzekeringnemer dient te wijzen op het risico van onderverzekering en de eventuele gevolgen daarvan".
 
Het gerechtshof volgt die redenering. Het Veendamse kantoor, voor de beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Bavam, krijgt nog wel de gelegenheid de eigen schuld van de slijter te bewijzen. Die zou een expliciet advies tot taxatie en een hoger verzekerd bedrag toch niet hebben opgevolgd, teneinde zo min mogelijk premie te hoeven betalen.
 
De slijter zegt overigens nog altijd Scholten als zijn assurantietussenpersoon te hebben.

Reageer op dit artikel