nieuws

Provisieverbod stemt NBG niet somber

Archief

Geen concurrenten

NBG Finance telt negentig personeelsleden, van wie er 45 adviseurs zijn. Die bestrijken elk een rayon in Nederland. De kiem voor het bedrijf ligt in de klantenbenadering die je als 'hit-and-run' zou kunnen omschrijven; namelijk in het Duitse bedrijf Wirth & Partners dat zich midden jaren negentig bediende van de verkoopmethode netwerkmarketing. Meijerink werkte hier tijdens zijn studie.
In de ogen van Meijerink heeft NBG Finance nauwelijks concurrenten. "Ik denk dat wij eerder een concurrent hebben aan de Rabobank dan aan andere assurantiekantoren. Wij werken landelijk, krijgen onze klanten vooral binnen via internet en houden ons bezig met vermogensadvies, financiële planning en advisering van hypotheken." NBG Finance heeft 40.000 klanten en kwam in 2010 uit op een omzet van € 8 mln. De gemiddelde polisdichtheid ligt dicht tegen de 4. "Onze hypotheekportefeuille heeft op dit moment een omvang van circa € 3,5 mld", zegt Meijerink. "Voor wat betreft nieuwe hypotheken hebben wij in Nederland een marktaandeel van 1%. Wij drijven niet, zoals veel andere kantoren, op een schadeportefeuille. Het onderdeel schade hebben wij uitbesteed aan Aevitae. Dat doen zij uitstekend."
De katalysator van NBG Finance is de website hypotheek-rentetarieven.nl. "Hier trekken wij ruim 1,0 miljoen bezoekers per jaar", zegt Meijerink. "Via onze dochter eBrains, een internetonderneming, hebben wij een uitstekende leadgenerator. Door heel Nederland generen wij circa honderd leads per dag. Als je dit proces goed beheerst, kun je hieruit veel uitstekende klantcontacten halen. Actie op een lead binnen één uur leidt tot een 40% hogere eindscore."
Een 'ander' wapen dat NBG Finance kan inzetten, is Private Finance, gekocht van het Duitse beursgenoteerde adviesbedrijf MLP. Dit onderdeel richt zich op academici en heeft drieduizend klanten. Op dit Amsterdamse kantoor werken acht consultants. Verder heeft NBG een "significant aandeel" in Today's Beheer & Brokers in Amsterdam, een vooral via internet opererende vermogensbeheerder.
 
Samenwerkingverband
De afgelopen weken heeft Meijerink hard gewerkt aan het opzetten van Symbion Finance. "Dit samenwerkingsverband gaat zich niet bezighouden met bemiddelingswerkzaamheden, omdat de toegevoegde waarde hiervan gering is", zegt Meijerink. Er kunnen maximaal tweehonderd "kwalitatief opererende intermediairs" meedoen aan het initiatief. "Symbion gaat zich met de dienstverlening met name richten op de verbetering van de advieskwaliteit, de beheerste bedrijfsvoering en het vergroten van de klanttevredenheid. Het verdienmodel bestaat uitsluitend uit een lage fee voor elk, via Symbion, gerealiseerd adviesdossier. Overige diensten worden tegen scherpe tarieven rechtstreeks van de leverancier afgenomen. Omdat de nieuwe combinatie zich verder niet bezighoudt met vergunningsplichtige activiteiten, beschikt het bedrijf ook niet over een WFT-vergunning", aldus Meijerink. "De gedachte is om via Symbion Finance voldoende volume bijelkaar te brengen om sterker te staan na invoering van het provisieverbod. Het voordeel voor de aanbieders is vooral de toegang tot een groep tussenpersonen die volume aan kwaliteit koppelen."
 
Kansen in eigen hand
"Ondanks het aankomende provisieverbod ben ik absoluut niet somber gestemd over de toekomst van onze branche", zegt hij. "De kwalitatief goede adviseur heeft de kansen in eigen hand. Dat geldt zeker voor ons als een van de weinige hypotheek-/levenkantoren die nog over zijn. Grotere en kwalitatief goede intermediairs, waartoe wij onszelf rekenen, hebben bovendien het voordeel dat het door de schaal waarop wordt gewerkt veel efficiënter met de kosten kan worden omgegaan."
 
Adfiz
Als het er om gaat de "vijanden en criticasters" van de branche schaakmat te zetten, functioneert Adfiz ver onder de maat, vindt Meijerink. "Ik verwijt ze een dubbele opstelling. Zo vind ik het onbegrijpelijk dat ze zijn meegegaan in het provisieverbod voor complexe producten, zonder daar vooraf harde randvoorwaarden bij te stellen. Nu zijn er teveel losse eindjes en dus onduidelijkheid over de werking van het komende provisieverbod. Ze wilden zo graag de provisie op schadeverzekeringen overeind houden dat ze razendsnel en zonder overleg instemden met dit verbod." De vraag is wel hoe mensen zich straks de praktijk van het adviesgesprek voorstellen, zegt hij. "Kun je tijdens het eerste deel van een gesprek transparant zijn en tijdens het tweede deel niet? Dat lijkt me onzin."
Ook in de woekerpolisaffaire vindt hij de opstelling van Adfiz laakbaar en onvoldoende. "Ze hebben van het begin af aan onvoldoende afstand genomen van de verantwoordelijkheid voor de producten. Die ligt bij de aanbieders, maar ik begrijp dat ze een deal hebben met verzekeraars waarbij is afgesproken dat de aanbieders in ruil voor de gematigde opstelling van Adfiz het intermediair niet zouden betrekken in procedures die klanten zouden kunnen aanspannen tegen verzekeraars en tussenpersonen. Dat is een onzinnige deal", zegt hij. "Je geeft iets weg, waarvoor je niets terugkrijgt. Een gemiste kans om het intermediair meer onafhankelijk te positioneren van de aanbieders!"
Door die afspraak heeft Adfiz zichzelf volgens hem in een uiterst lastige situatie gebracht, stelt hij. "Voor ons was dit in elk geval aanleiding om ons lidmaatschap op te zeggen."
 
Bezoek AFM
Meijerink is trots op de positie van NBG Finance als 'beste keurmerkkantoor en op de hoge notering bij Independer, waar zijn bedrijf een 8,2 scoort.
"De lat wordt bij ons hoog gelegd", zegt hij. "Al onze mensen beschikken over een goede opleiding en zijn bijvoorbeeld ook DSI- geregistreerd. Met een marktaandeel van ongeveer 1% voor wat betreft het hypotheekadvies zijn wij uiteraard ook in beeld bij de AFM. De controles tijdens de afgelopen jaren hebben wij echter als plezierig ervaren waarbij een prima dialoog mogelijk was over zaken waar je als intermediair tegenaan loopt bij de veelheid van veranderingen. Uiteraard zijn er ook verschillen van inzicht, zegt hij. "Zo werd bij een laatste controle geconstateerd dat de hoogte van de overlijdensrisicodekkingen bijna altijd boven het minimaal gevraagde door de geldverstrekker lag. Het is dan soms lastig uitleggen dat deze minimale eis van de geldverstrekker niets met advies te maken heeft. Te makkelijk wordt aangenomen dat er een provisiemotief achter deze wijze van advisering zit."
Bedenkingen heeft hij ook bij "de enorme wolk aan regelgeving die op de branche neerdaalt". "Het is te veel, in een te kort tijdbestek en niet altijd afgewogen. Waarom kregen de aanbieders bijvoorbeeld uitstel bij het invoeren van de transparantie en het intermediairs niet? Dat kan ik niet uitleggen aan de klant.
Daarnaast vind ik dat de AFM te weinig zichtbare dingen doen met meldingen en waarschuwingen die uit de branche ontvangt. Je weet dat ze soms al langer van bepaalde missstanden op de hoogte zijn en dan is het zuur om te constateren dat ook daarna nog zoveel klanten gedupeerd zijn. Ik begrijp de juridische belemmeringen en de noodzaak van zorgvuldigheid, maar dan is het dus ook een illusie dat wij naar een financiële sector zonder dit soort schandalen kunnen toewerken."
 
Bart Meijerink (41) kwam tijdens zijn studie Nederlands Recht al in de assurantiebranche terecht. Hij ging werken bij het van origine Duitse bedrijf Wirth & Partners dat vooral in de jaren negentig actief was in ons land. Zijn studie maakte Meijerink nooit af. In 1995 richtte hij samen met Manfred Krikke, bekend als manager van de toenmalige wielerploeg PDM, het intermediairbedrijf NBG Finance op. Krikke heeft met zijn Lifex Investeringsmaatschappij een meerderheidsbelang in NBG Finance. Meijerink is gehuwd en heeft twee kinderen.

Reageer op dit artikel