nieuws

Provisieverbod complexe producten in ogen van Conservatrix onredelijk

Archief

Conservatrix vindt het aanstaande verbod op provisiebetalingen door verzekeraars aan adviseurs van complexe financiële producten "onredelijk". De levensverzekeraar in Baarn zet zich nadrukkelijk af tegen het eigen Verbond van Verzekeraars.

 

Zo is Conservatrix fel gekant tegen het recent door het Verbond gedane voorstel om doorlopende provisies na het provisieverbod op 1 januari 2013 nog vijf tot maximaal acht jaar door te betalen. Conservatrix vindt die voorgestelde overgangstermijn "grenzen aan het onfatsoenlijke".

 

De maatschappij is niet van plan "te tornen aan oude provisieafspraken". In een nieuwsbrief aan het intermediair – onder de titel ‘Afspraak is afspraak’ – stelt Conservatrix: "Als wij niet worden genoodzaakt een desbetreffende maatregel van hogerhand op te volgen, zullen wij de provisieafspraken bij overeenkomsten van levensverzekeringen die tot stand zijn gekomen vóór 1 januari 2013 volledig eerbiedigen."

 

In de knel

Conservatrix, qua premieomzet de 26e levensverzekeraar van ons land, vindt dat binnen het Verbond van Verzekeraars "de grote verzekeraars die werken met verschillende distributiemodellen of die werken zonder intermediair een meerderheid vormen". In de ogen van de Baarnse levensverzekeraar "brengen zij het onafhankelijk intermediair verder in de knel".

 

Conservatrix blijft desondanks lid van het Verbond van Verzekeraars. "Het nut van deze vereniging staat voor ons niet ter discussie", laat directielid Hans Buitenhuis desgevraagd weten.

 

Reageer op dit artikel