nieuws

‘Premiebetaling onderbelicht in verzekeringsrecht’

Archief

Verzekeraars moeten in de polisvoorwaarden duidelijker zijn over de gevolgen van te late premiebetaling, zo betoogt advocaat Pieter Leerink. “Vooral artikelen over waarschuwingen, schorsing van de dekking en premierestitutie bevatten veel onduidelijkheden.” Leerink promoveert aanstaande vrijdag op het onderwerp aan de Open Universiteit.

‘Premiebetaling onderbelicht in verzekeringsrecht’

Een groeiend aantal rechterlijke uitspraken bevestigt volgens hem dat de premiebetaling bij de invoering van de wettelijke regeling voor de verzekeringsovereenkomst in 2006 onderbelicht is gebleven. Leerink vindt dat verzekeraars ook bedrijven moeten waarschuwen tegen de gevolgen van te late premiebetaling. Hij is voorstander van een regeling waarin is vastgelegd dat een premie gedurende de schorsing van de dekking niet ongelimiteerd verschuldigd kan blijven. "Het wringt uiteraard als de verzekeraar wel de volledige premie int, maar door de schorsing van de dekking geen risico heeft gelopen." Leerink vindt dat de verzekeraar gerechtigd is tot de premie gedurende de contractduur met een maximumtermijn van een jaar.

Reageer op dit artikel