nieuws

Nibe-SVV stelt aanpassingen ‘vakbekwaamheidsgebouw’ voor

Archief

Nibe-SVV stelt aanpassingen ‘vakbekwaamheidsgebouw’ voor

“Wij pleiten voor een aantal aparte beroepskwalificaties, geen verschuivingen van producten naar andere modules en afschaffing van de aparte beroepskwalificatie voor gevolmachtigd agent”, zegt Dik van Velzen van Nibe-SVV. Volgens het kennisinstituut maken deze wijzigingen dit consultatievoorstel van het CDFD, “dat al een verbetering was vergeleken met vorige”, logischer en worden zo juridische problemen voorkomen.

Zo is Nibe-SVV voorstander van aparte beroepskwalificaties voor inkomensverzekeringen en zorgverzekeringen. Op dit moment maakt inkomensverzekeringen onderdeel uit van één beroepskwalificatie samen met schadeverzekeringen en vermogensopbouw derde pijler. “Inkomensverzekeringen zijn echter steeds meer een apart specialisme," zegt Van Velzen. "Zeker als daar ook de inkomens- en verzuimverzekeringen voor bedrijven onder vallen. Dat zie je ook terug in de markt. Het is niet zinvol om deze groeiende groep specialisten te belasten met kennis- en vaardigheden van andere modules dan inkomensverzekeringen."
Om dezelfde reden wil het instituut een aparte kwalificatie voor zorgverzekeringen; ook hier is sprake van een terrein dat in toenemende mate door specialisten wordt bediend, aldus Nibe-SVV.
Verder is de door het CDFD voorgestelde splitsing van de module schadeverzekeringen volgens het instituut in strijd met het verzekeringsrecht. Daarnaast is deze splitsing nodeloos belastend voor een aantal onderlinge waarborgmaatschappijen, die het sluiten van verzekeringen combineren met het adviseren daarin. "Omdat zich in de praktijk geen structurele problemen voordoen bij het adviseren in schadeverzekeringen vinden wij deze splitsing ongewenst", aldus Van Velzen.

Reageer op dit artikel