nieuws

Ministerie stelt serviceabonnementen vrij van vergunning

Archief

Assurantiekantoren die serviceabonnementen hanteren worden vrijgesteld voor het hebben van een vergunning als verzekeraar. Dat voorstel heeft het ministerie van Financiën gedaan. Brancheorganisatie Adfiz onderzoekt momenteel de effecten van de voorgestelde vrijstelling op de redenatie van toezichthouder DNB om hulp bij schade te zien als een vorm van verzekeren.

Ministerie stelt serviceabonnementen vrij van vergunning

De tekst over de vrijstellingsregeling is 'verstopt' in een wetsvoorstel over de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II). In de toelichting op dit wetsvoorstel wordt ingegaan op vrijstellingen. Daarin staat het volgende: "Werkzaamheden van assurantietussenpersonen die feitelijk als rechtsbijstand kwalificeren, zullen worden vrijgesteld van de vergunningplicht van DNB, mits deze werkzaamheden slechts van ondergeschikte betekenis zijn voor het totale bedrijf van bemiddelen in verzekeringen. Daarmee kunnen assurantietussenpersonen bij de (service)abonnementen aan hun cliënten de gebruikelijke werkzaamheden op het terrein van bemiddelen in verzekeringen, als bedoeld in artikel 1:1 Wft. blijven verrichten, ook als die elementen van rechtsbijstand bevatten."
In een brief aan leden heeft Adfiz-voorzitter Loek Hermans nog eens benadrukt dat het voorgestelde provisieverbod (bij zogeheten financieel advies) voorwaardelijk is. Een gelijk speelveld met aanbieders is die noodzakelijke voorwaarde, stelt Hermans. "Nominale transparantie van aanbieders over advies- en distributiekosten moet een waarborg zijn voor zuivere nettoprijsvorming. Dat moet ook in de offerte transparant zijn en de toezichthouder moet kunnen optreden tegen kennelijk onredelijke marges van de aanbieder."

Reageer op dit artikel