nieuws

‘Levensverzekeraars te weinig gericht op winstgevendheid’

Archief

DNB wijst onder

 

meer op risico

 

van garanties

 

De Nederlandse levensverzekeraars moeten zich in een krimpende markt minder op omzetbehoud en meer op winstgevendheid richten, zo stelt toezichthouder DNB naar aanleiding van een onderzoek naar de economische winstgevendheid van levensverzekeringen, dat eerder dit jaar is uitgevoerd. DNB wijst onder meer op het winstdrukkende effect van garanties en levenslange uitkeringen.

 

De premieomzet is vorig jaar met 11% gedaald, terwijl de winst is gekrompen tot _ 180 mln. In 2009 maakten de levensverzekeraars nog _ 2 mld winst. "In een krimpende sector bestaat het risico dat verzekeraars zich te veel richten op omzetbehoud en te weinig op economische winstgevendheid. Indien dit lange tijd aanhoudt bestaat het risico dat de kapitaalspositie wordt aangetast", aldus DNB. "Sterke concurrentie kan tijdelijk leiden tot (te) scherpe tarifering."

 

De toezichthouder vindt dat verzekeraars op uiteenlopende en soms weinig transparante wijze rapporteren over hun winstgevendheid. "Dit bemoeilijkt de analyse van nieuwe levensverzekeringsproductie." DNB heeft daarom een aantal richtlijnen opgesteld om de vergelijkbaarheid op dat punt te vergroten. "Een aantal verzekeraars heeft onlangs aangegeven marktconsistente cijfers te gaan publiceren met betrekking tot de nieuwe productie. DNB juicht dergelijke besluiten toe."

 

Omzet is in het prijsstellingsbeleid van de nieuwe productie belangrijk, "waar indicatoren als kosten en economische winstgevendheid niet altijd een prominente rol spelen in de besluitvorming". DNB wijst erop dat in de huidige economische situatie producten zonder garanties economisch winstgevender zijn dan producten met garanties. "Hiermee samenhangend zijn polissen met levenslange uitkeringen veelal risicovoller voor de verzekeraar, omdat hiermee immers lange garanties worden gegeven aan klanten."

 

Omdat verzekeraars te maken hebben gekregen met concurrentie van banksparen en PPI’s, vindt DNB het van belang dat de verschillen tussen de diverse producten duidelijk worden gemaakt aan de consument.

 

Scherp aan de wind

Het Verbond van Verzekeraars is het eens met de stelling van DNB. "De concurrentie bij financiële producten voor vermogensopbouw is groot. Verzekeraars hebben daarop gereageerd met een nieuwe generatie levensverzekeringen, die de vergelijking met banksparen prima kan doorstaan en waarbij qua kosten en winstgevendheid inderdaad scherp aan de wind wordt gezeild."

 

Het Verbond noemt dat goed voor de consument. "Maar uiteraard moet er ook oog zijn voor het behoud van een gezonde financiële positie op de langere termijn. DNB wijst er terecht op dat verzekeringsproducten zich onderscheiden, doordat risico’s voor de klant worden afgedekt in combinatie met een methode voor vermogensopbouw op de lange termijn. Juist in deze combinatie ligt de kracht van de sector en de meerwaarde voor de consument."

 

Of een verzekering de beste oplossing is voor de klant, hangt af van de individuele situatie en wensen, zo stelt het Verbond. "Maar naar de vaste overtuiging van de sector zal er juist in deze onzekere tijden behoefte blijven aan de expertise en dienstverlening die verzekeraars bij vermogensopbouw kunnen bieden."

 

Enkele weken terug had DNB al gewezen op de sterke concurrentie van banksparen, die tot kostenreducties zou nopen. Volgens de toezichthouder heeft de verkoop van bankspaarproducten in de eerste helft van 2011 de verkoop van individuele levensverzekeringen geëvenaard of zelfs overtroffen: "Deze daling van de verkoop van levenpolissen vraagt om reductie van de kostenbasis om in de toekomst de winstgevendheid te waarborgen."

 

Kosten te hoog

DNB volgt de levensverzekeraars al langere tijd. In 2009 concludeerde de toezichthouder al dat de kosten van Nederlandse verzekeraars boven het Europese gemiddelde liggen, onder meer door "het relatief intensieve gebruik van tussenpersonen als distributiekanaal en de relatieve complexiteit van levensverzekeringsproducten".

 

Daarbovenop kwam later de vaststelling dat polissen met een rendementsgarantie en winstdeling door de lage rente op de kapitaalmarkt een toenemend risico vormen voor levensverzekeraars, nog los van de toegenomen levensverwachting. Vorig jaar waren de uitkeringen voor het eerst sinds jaren hoger dan het totaal ontvangen premievolume. "Het is dan ook belangrijk dat de levensverzekeraars de komende jaren de kostenbasis verkleinen", luidde het andermaal. DNB zinspeelde toen zelfs openlijk op het verlagen van garanties in levenpolissen.

 

ING Banksparen

De bank ING heeft overigens een bankspaaraanbod voor pensioensparen geïntroduceerd. De ‘Pensioenspaarrekening’ is volgens de bank "het eerste online af te sluiten bankspaarproduct". En dat is dan ook nog "direct gratis af te sluiten", zo luidt de aanprijzing.

 

Naast de website en het callcenter van ING "kan uiteraard ook een afspraak worden gemaakt met de pensioenadviseur; het eerste adviesgesprek is gratis", stelt ING. Daarna moet de klant op uurbasis of tegen een vast tarief voor het advies betalen. Vormt het adviesrapport de inleiding tot het sluiten van een bankspaarproduct, dan wordt die betrokken bij Nationale-Nederlanden.

 

Delta Lloyd

Bij Delta Lloyd kunnen de bancaire lijfrenteproducten voortaan ook volledig zonder provisie worden gesloten. Dat geldt voor de bancaire Lijfrente Groeirekening, de Oogstrekening en de Gouden Handdruk Groeirekening. "De rente voor de klant kan hierdoor worden verhoogd met 0,3%."

 

Delta Lloyd heeft de aanpassing naar eigen zeggen gedaan op verzoek van de markt. "Uit onderzoek van MoneyView naar bancaire lijfrenteproducten van 20 september 2011 blijkt dat Delta Lloyd met een 10 jaar deposito in de top 3 staat van hoogste rentes in de markt." Delta Lloyd biedt bij de nettovariant van de Lijfrente Groeirekening nu een vaste rente van 4,65%.

 

van levensverzekeraars.

Reageer op dit artikel