nieuws

Legal en Friesland Bank samen in pensioensparen

Archief

Lifestyle-tarieven

 

gelden nu voor

 

iedereen

 

Legal & General heeft de AanvullendPensioen SpaarRekening geïntroduceerd. Met de bancaire lijfrenterekening van Friesland Bank, die alleen wordt verkocht via het intermediair dat met Legal & General zaken doet, kan worden gespaard tegen een vaste of een variabele rente.

 

Aan de spaarrekening kunnen één of meerdere lijfrentedeposito’s worden verbonden. Klanten kunnen daarmee in gedeelten of ineens het opgebouwde kapitaal in een lijfrentedeposito doorstorten. Hierover ontvangen zij een vaste rente. De looptijden variëren van 1 tot 20 jaar. De inleg bedraagt minimaal _ 50 (per maand) en maximaal _ 100.000.

 

Intermediairs die bancaire spaarproducten willen adviseren, moeten bij Legal een begeleidingsprogramma op dit gebied volgen. "Wij zien dat de belangstelling onder het intermediair om hun activiteiten te verbreden naar vermogensadvies nu snel toeneemt. Ik denk dat wij er als sector goed aan doen om het begrip ‘vermogensadvies’ te ontdoen van de sfeer dat dit iets zou zijn voor alleen de zeer rijken. Elke klant heeft bij tijd en wijle behoefte aan begeleiding bij het opbouwen van kapitaal voor een bepaald doel. Eigenlijk zou iedereen die zichzelf financieel adviseur noemt een bredere expertise moeten hebben dan alleen verzekeringen", zegt algemeen directeur Arno Dolders.

 

De maatschappij bood al drie beleggingsrekeningen aan waarmee kan worden gespaard voor een aanvullend pensioen.

 

Lifestyle

Legal & General heeft de overlijdensrisicopremies verlaagd en tegelijkertijd de inkomens- en vermogensgrenzen voor de Lifestyle-verzekering laten vervallen. "Het handhaven van verschillende risicogroepen leidt tot hogere kosten dan het verschil in sterfterisico tussen de verschillende groepen", zo verklaart Legal de aanpassing.

 

In 2000 introduceerde Legal de Lifestyle-verzekering voor mensen met een jaarinkomen vanaf _ 50.000 of een eigen vermogen van meer dan _ 250.000. In mei van dit jaar werd het ‘elitetarief’ al met gemiddeld ruim 20% verlaagd vanwege nieuwe acceptatieprocedures. Tevens werd toen de keuringsgrens verhoogd van _ 250.000 naar _ 750.000. "In het verleden hebben wij geconstateerd dat consumenten met hogere inkomens en/of vermogens een lager risico hadden om voor hun 65e te overlijden dan mensen met lagere inkomens of vermogens. Wij hebben destijds voor deze groep een tarief aangeboden dat correspondeert met het werkelijke lagere sterfterisico zoals voor die groep geldt. Dit lagere tarief stellen wij nu nog iets scherper", zegt algemeen directeur Arno Dolders. "Door nu te werken met één risicogroep kunnen wij de kosten fors verlagen. Door deze schaalvergroting kunnen wij alle consumenten dezelfde tarieven aanbieden."

 

& General.

Reageer op dit artikel