nieuws

‘Intermediair grijpt mogelijk naast gereserveerde provisie’

Archief

Terugboekprovisie

 

volgens AFM geen

 

afsluitbeloning

 

Het standpunt van de AFM dat terug te betalen afsluitprovisie bij voortijdige beëindiging van een complex product niet in rekening kan worden gebracht bij de klant, kan verstrekkende gevolgen hebben, zo meent bureau D&O. Het zou ertoe kunnen leiden dat de gereserveerde provisiegelden die na ingang van het provisieverbod nog moeten worden uitgekeerd, door aanbieders aan de klant worden betaald en niet aan de adviseur.

 

De AFM publiceerde onlangs het antwoord op een ‘vraag van de week’, die luidde: "Terugboekprovisie in rekening brengen bij de klant, mag dat?" De toezichthouder vindt van niet, ook niet als dat vooraf met de klant wordt overeengekomen. In de zogeheten adviesmatch-regels, die uit 2007 stammen, is vastgelegd dat de afsluitprovisie evenredig moet worden verminderd als een overeenkomst tijdens de eerste vijf jaar na de totstandkoming door onnatuurlijk verval vroegtijdig wordt beëindigd. "Doel van deze regeling is de provisiegedreven bemiddeling tegen te gaan", zo motiveert de AFM. "Ook na sluiten van de overeenkomst wordt van de bemiddelaar verwacht dat hij zich blijft inspannen voor de klant (beheeractiviteiten). De terug te vorderen bedragen hebben meestal betrekking op niet geleverde diensten. De klant beëindigt immers de overeenkomst, dus is er geen sprake meer van toekomstige beheeractiviteiten. Daarnaast dient de bemiddelaar een product af te sluiten dat goed is afgestemd op het klantprofiel (passend advies), waardoor niet snel de noodzaak ontstaat om het product over te sluiten."

 

Te veel

De terugboekprovisie door de klant laten betalen, komt erop neer dat deze moet betalen voor inspanningen die (nog) niet verricht zijn, vindt de AFM. "Op het moment dat er wordt geadviseerd op basis van provisie, moet de financieel dienstverlener rekening houden met een terugboekrisico. De AFM stelt zich daarom op het standpunt dat dit terugboekrisico niet achteraf in rekening dient te worden gebracht bij de klant. Door dit wel te doen, betaalt de klant waarschijnlijk te veel. Een dergelijke handelwijze is in strijd met het doel en de strekking van de terugboekregeling en past niet in het huidige beeld van het centraal stellen van het klantbelang."

 

Reserves

Volgens D&O kan deze stelling de vraag beïnvloeden hoe de door aanbieders inmiddels opgebouwde reserves met betrekking tot de adviesmatch moet worden afgewikkeld na ingang van het provisieverbod per 1 januari 2013. "Inmiddels staan er bij aanbieders aanzienlijke reserves van nog uit te betalen vergoedingen in het kader van de adviesmatch. De OvFD heeft eerder berekend dat dit zou gaan om meer dan _ 100 mln."

 

Die reserves hebben betrekking op

 

verzekeringen die zijn gesloten tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2013. Met de uitspraak lijkt de AFM het standpunt in te nemen dat de gereserveerde provisie geen uitgestelde vergoeding is voor de kosten voor het sluiten van de polis, maar dat die bestemd is voor de bekostiging van werkzaamheden die het intermediair na het sluiten van de verzekering moet verrichten, zo concludeert D&O. "Bij een verbod op provisie is het in deze visie geen vanzelfsprekendheid dat de gereserveerde provisie nog wordt uitgekeerd. Formeel zou deze gereserveerde provisie dan moeten worden uitgekeerd aan de klant, die daaruit dan weer de doorlopende dienstverlening van de adviseur kan bekostigen."

 

Reageer op dit artikel