nieuws

Goudse komt met nieuwe Ondernemers-aov

Archief

Ondernemers willen zelf regie houden bij re-integratie

 

De Goudse heeft de Ondernemers-aov geïntroduceerd. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is een sommenvariant, waarbij ondernemers tot 80% van hun jaarinkomen kunnen verzekeren.

 

Het minimale verzekerde bedrag is _ 10.000 en het maximum is _ 80.000. Van tevoren staat vast hoe hoog bij elk arbeidsongeschiktheidspercentage de uitkering is. Tot een verzekerd bedrag van _ 40.000 vraagt De Goudse bij de acceptatie geen financiële stukken op.

 

Voor startende ondernemers biedt de Ondernemers-aov een instapvariant. Ondernemers die minder dan een half jaar geleden gestart zijn en niet ouder zijn dan 40 jaar, kunnen zich verzekeren zonder medische informatie te verstrekken als ze aan bepaalde criteria voldoen. Voor alle starters die minder dan een halfjaar geleden zijn begonnen als zelfstandig ondernemer biedt De Goudse daarnaast starterskorting. Ondernemers ontvangen de eerste drie jaar een geleidelijk aflopende korting op de premie van 20% in het eerste jaar, 10% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar.

 

Regie houden

 

Naast financiële zekerheid vormen re-integratie en preventie belangrijke pijlers van het product, aldus de Goudse. "Het nieuwe product is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek dat we hebben gehouden onder adviseurs en ondernemers", zegt manager Inkomen Valentina Visser. "Ondernemers geven aan dat ze behoefte hebben aan proactieve ondersteuning, maar ook dat ze zelf de regie willen houden bij re-integratie. Naar die wensen hebben wij goed geluisterd en we hebben ze doorvertaald naar concrete dienstverleningsconcepten, zoals een online gezondheidsscan en de mogelijkheid van persoonlijke coaching."

 

Waardemeter

 

Volgens Visser bleek ook uit het marktonderzoek dat ondernemers bij de keuze voor een aov grote waarde hechten aan persoonlijk contact met een adviseur. "Ze worden graag pro-actief geïnformeerd wanneer aanpassingen nodig zijn. Vanuit deze inzichten ontwikkelden we een aov-waardemeter die de ondernemer inzicht biedt in de mate waarin de verzekering aansluit op zijn actuele persoonlijke situatie. De aov-waardemeter is een tool voor het intermediair om in gesprek te gaan met zijn klant om de verzekering up-to-date te houden en te voldoen aan de zorgplicht. Het intermediair kan online premieberekeningen maken, offertes vervaardigen en aanvragen indienen. Een digitale gezondheidsverklaring maakt onderdeel uit van het aanvraagproces."

 

Reageer op dit artikel